<div style="background: #E9ECEF;"> <div class="container"> <ol class="breadcrumb"> <li class="breadcrumb-item"><a href="https://www.nieruchomoscigda.pl">Strona główna</a></li> <li class="breadcrumb-item active">ePUAP</li> </ol> </div> </div>

Elektroniczna Skrzynka Podawcza GZNK S.Z.B.

Szanowni Państwo

Elektroniczna skrzynka podawcza Gdańskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych S.Z.B. znajduje się na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej - ePUAP. W celu skorzystania z elektronicznej skrzynki podawczej należy założyć bezpłatne konto na platformie ePUAP (https://epuap.gov.pl).

Gdańskie Nieruchomości aktualnie udostępnia możliwość składania następujących formularzy:

W wyniku przesłania formularza elektronicznego do Gdańskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych S.Z.B. na platformie ePUAP automatycznie wygenerowane zostanie dla Państwa potwierdzenie wniesienia podania, tzw. Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO).

Maksymalny rozmiar dokumentu elektronicznego wraz z załącznikami, możliwy do doręczenia z wykorzystaniem platformy ePUAP, to 5 megabajtów.

Profil Zaufany

Profil zaufany jest darmowym odpowiednikiem bezpiecznego podpisu elektronicznego, weryfikowanego za pomocą kwalifikowanego certyfikatu. W większości przypadków niepodpisanie podania profilem zaufanym lub bezpiecznym podpisem elektronicznym wymaga osobistego stawiennictwa wnioskodawcy w urzędzie w celu uzupełnienie braków formalnych podania.

Szczegółowe informacje jak uzyskać profil zaufany możecie Państwo znaleźć tutaj.

©  2003-2018 Gdańskie Nieruchomości