Gdańskie Nieruchomości

Godziny urzędowania

Biuro ds. Informacji i Komunikacji
ND
poniedziałek - piątek 7:00 - 15:00
Biuro Dyrekcji
NG
poniedziałek - piątek 7:00 - 15:00
Dział Finansowy i Ewidencji Majątku
KF
poniedziałek - piątek 7:00 - 15:00
Dział Informatyczny
NI
poniedziałek - piątek 7:00 - 15:00
Dział Kadr
NK
poniedziałek - piątek 7:00 - 15:00
Dział Kosztów
KS
poniedziałek - piątek 7:00 - 15:00
Dział Księgowości
KK
poniedziałek - piątek 7:00 - 15:00
Dział Organizacyjny
NO
poniedziałek - piątek 7:00 - 15:00
Dział Prawny
NM
poniedziałek - piątek 7:00 - 15:00
Dział Zamówień
TZ
poniedziałek - piątek 7:00 - 15:00
Pełnomocnik Dyrektora ds. Bezpieczeństwa Informacji - IODO
NB
poniedziałek - piątek 7:00 - 15:00
Zastępca Głównego Księgowego
EKO
poniedziałek - piątek 7:00 - 15:00
piksel

Gdańskie Nieruchomości z siedzibą w Gdańsku, ul. Partyzantów 74, jako Administrator Danych Osobowych informuje, że dane osobowe uzyskane w toku wymiany korespondencji lub rozmowy telefonicznej, gromadzone są wyłącznie w celu realizacji spraw, których dotyczą. Dane mogą być przekazane innym jednostkom organizacyjnym Gminy Miasta Gdańska jeśli wymaga tego przedmiot sprawy. Okres ich przechowywania uzależniony jest od charakteru sprawy i wynosi zazwyczaj 5 lat. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do dostępu do przekazanych danych, ich sprostowania, usunięcia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także przenoszenia danych. Realizacją wspomnianych praw, jak i udzielaniem szczegółowych informacji, zajmuje się Inspektor Ochrony Danych Osobowych, z którym należy kontaktować w siedzibie Administratora Danych Osobowych, poprzez pocztę elektroniczną o adresie iodo@nieruchomoscigda.pl lub formularz dostępny na stronie https://www.nieruchomoscigda.pl/dane-osobowe. Osoba, której dane dotyczą, może również wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Nasze serwisy internetowe wykorzystują pliki cookies, aby spełniać lepiej Państwa oczekiwania. Zapisywanie plików cookies można zablokować zmieniając ustawienia przeglądarki. Szczegółowe informacje dotyczące cookies »

zamknij