Gdańskie Nieruchomości

Spis telefonów

Biuro Lokali Użytkowych
ul. Śniadeckich 12 ,
Gdańsk - Wrzeszcz
pokój
dział
stanowisko
numery telefonów
pok. 3
NU
Administrator
Dagmara Czapkowska
pok. 5
NU
Kierownik
Magdalena Torbicka
58 302 06 36 ,
pok. 6
NU
Pomoc administracyjna
Jakub Jewartowski
58 320 18 09 ,
NU
Starszy referent ds. lokali użytkowych
Paulina Pietkiewicz
58 320 18 09 ,
pok. 7
NU
Starszy referent ds. lokali użytkowych
Sylwia Daukszewicz
58 320 80 14 ,
NU
Pomoc administracyjna
Dominika Przybyła
58 320 80 14 ,
legenda:
58 524 xx xx - telefon
58 524 xx xx - telefon + fax
58 524 xx xx - tylko fax
  693 xxx xxx - telefon komórkowy
piksel

Gdańskie Nieruchomości z siedzibą w Gdańsku, ul. Partyzantów 74, jako Administrator Danych Osobowych informuje, że dane osobowe uzyskane w toku wymiany korespondencji lub rozmowy telefonicznej, gromadzone są wyłącznie w celu realizacji spraw, których dotyczą. Dane mogą być przekazane innym jednostkom organizacyjnym Gminy Miasta Gdańska jeśli wymaga tego przedmiot sprawy. Okres ich przechowywania uzależniony jest od charakteru sprawy i wynosi zazwyczaj 5 lat. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do dostępu do przekazanych danych, ich sprostowania, usunięcia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także przenoszenia danych. Realizacją wspomnianych praw, jak i udzielaniem szczegółowych informacji, zajmuje się Inspektor Ochrony Danych Osobowych, z którym należy kontaktować w siedzibie Administratora Danych Osobowych, poprzez pocztę elektroniczną o adresie iodo@nieruchomoscigda.pl lub formularz dostępny na stronie https://www.nieruchomoscigda.pl/dane-osobowe. Osoba, której dane dotyczą, może również wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Nasze serwisy internetowe wykorzystują pliki cookies, aby spełniać lepiej Państwa oczekiwania. Zapisywanie plików cookies można zablokować zmieniając ustawienia przeglądarki. Szczegółowe informacje dotyczące cookies »

zamknij