Gdańskie Nieruchomości

Spis telefonów

Dział Nieruchomości
ul. Dyrekcyjna 6A ,
80-852 Gdańsk - Śródmieście
pokój
dział
stanowisko
numery telefonów
pok. 1
NL
Specjalista ds. nieruchomości
Gabriela Senkbeil
58 320 80 68 ,
pok. 3
NL
Specjalista ds. nieruchomości
Barbara Ostrysz
58 320 80 66 ,
pok. 4
Starszy inspektor ds. geodezyjnych
Natalia Danowska
58 320 80 64 ,
NL
Specjalista ds. nieruchomości
Ewa Dratwa
58 320 80 64 ,
Starszy referent ds. nieruchomości
Katarzyna Pękala
58 320 80 64 ,
pok. 5
Specjalista ds. nieruchomości
Dorota Liebon
58 320 80 64 ,
pok. 8
NL
Specjalista ds. nieruchomości
Jolanta Dobrenko
58 305 11 45 ,
Inspektor ds. nieruchomości
Małgorzata Galias
58 305 11 45 ,
pok. 9
NL
Starszy referent ds. nieruchomości
Maciej Kowalik
58 320 80 69 ,
Specjalista ds. nieruchomości
Małgorzata Mitrus
58 320 80 69 ,
pok. 10
Starszy referent ds. nieruchomości
Lucyna Senetella
58 320 80 65 ,
pok. 12
Starszy referent ds. nieruchomości
Michał Łepek
58 320 76 74 , 58 320 76 73 ,
pok. 13 Kancelaria
Starszy referent ds. nieruchomości
Aleksandra Kowalczyk
58 320 79 62 ,
pok. 13 B
NL
Zastępca kierownika
Agata Cier
58 320 76 78 ,
pok. 13 A
NL
Kierownik
Beata Dmitruk
58 320 76 79 ,
pok. 14
NL
Pomoc administracyjna - stażysta
Iga Falkowska
58 309 10 13 ,
NL
Starszy referent ds. nieruchomości
Joanna Karpińska
58 309 10 13 ,
pok. 15
NL
Starszy referent ds. nieruchomości
Mariusz Hałasa
58 320 80 69 , 58 309 10 12 ,
NM
Radca prawny
Agata Pawłowska
58 320 80 69 , 58 309 10 12 ,
pok. 16
NL
Specjalista ds. nieruchomości
Bożena Ćwikałowska
58 309 10 14 ,
legenda:
58 524 xx xx - telefon
58 524 xx xx - telefon + fax
58 524 xx xx - tylko fax
  693 xxx xxx - telefon komórkowy
piksel

Gdańskie Nieruchomości z siedzibą w Gdańsku, ul. Partyzantów 74, jako Administrator Danych Osobowych informuje, że dane osobowe uzyskane w toku wymiany korespondencji lub rozmowy telefonicznej, gromadzone są wyłącznie w celu realizacji spraw, których dotyczą. Dane mogą być przekazane innym jednostkom organizacyjnym Gminy Miasta Gdańska jeśli wymaga tego przedmiot sprawy. Okres ich przechowywania uzależniony jest od charakteru sprawy i wynosi zazwyczaj 5 lat. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do dostępu do przekazanych danych, ich sprostowania, usunięcia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także przenoszenia danych. Realizacją wspomnianych praw, jak i udzielaniem szczegółowych informacji, zajmuje się Inspektor Ochrony Danych Osobowych, z którym należy kontaktować w siedzibie Administratora Danych Osobowych, poprzez pocztę elektroniczną o adresie iodo@nieruchomoscigda.pl lub formularz dostępny na stronie https://www.nieruchomoscigda.pl/dane-osobowe. Osoba, której dane dotyczą, może również wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Nasze serwisy internetowe wykorzystują pliki cookies, aby spełniać lepiej Państwa oczekiwania. Zapisywanie plików cookies można zablokować zmieniając ustawienia przeglądarki. Szczegółowe informacje dotyczące cookies »

zamknij