Gdańskie Nieruchomości

Spis telefonów

Zarząd - Budynek B
ul. Partyzantów 74 ,
80-254 Gdańsk - Wrzeszcz
pokój
dział
stanowisko
numery telefonów
pok. 101
NE
Kierownik
Barbara Grubba
58 524 10 64 ,
pok. 109
NE
Specjalista ds. eksploatacji zasobu
Danuta Kulikowicz
58 552 34 12 , 58 552 07 22 ,
NE
Starszy referent
Marcin Wasilewski
58 552 34 12 , 58 552 07 22 ,
NE
Specjalista ds. eksploatacji zasobu
Magdalena Wolak
58 552 34 12 , 58 552 07 22 ,
pok. 110
NE
Starszy referent ds. eksploatacji zasobu
Karolina Daszkiewicz
58 345 08 89 , 58 345 09 12 , 58 524 10 25 , 58 524 10 61 ,
pok. 201
NE
Inspektor
Magdalena Nowak
58 552 14 24 , 58 524 10 03 ,
NE
Starszy referent ds. eksploatacji zasobu
Marta Rychert
58 552 14 24 , 58 524 10 03 ,
pok. 202
NW
Inspektor ds. nadzoru właścicielskiego
Iwona Beszterda
58 345 08 56 , 58 524 10 85 ,
NW
Referent ds. nadzoru właścicielskiego
Sylwia Sypytkowska
58 345 08 56 , 58 524 10 85 ,
pok. 203
NW
Starszy referent ds. nadzoru właścicielskiego
Aneta Mazurek
58 552 40 32 , 58 524 11 87 , 58 524 11 96 ,
NW
Referent ds. nadzoru właścicielskiego
Anna Pazda
58 552 40 32 , 58 524 11 87 , 58 524 11 96 ,
NW
Inspektor ds. nadzoru właścicielskiego
Karolina Stosik
58 552 40 32 , 58 524 11 87 , 58 524 11 96 ,
NW
Pomoc administracyjna
Monika Suliga
58 552 40 32 , 58 524 11 87 , 58 524 11 96 ,
pok. 205
NW
Kierownik
Wioleta Holender
58 524 10 55 ,
pok. 208
NW
Starszy inspektor ds. nadzoru właścicielskiego
Kinga Baran
58 524 11 94 , 58 524 10 47 , 58 552 12 49 ,
NW
Starszy inspektor ds. nadzoru właścicielskiego
Donata Belicka
58 524 11 94 , 58 524 10 47 , 58 552 12 49 ,
NW
Inspektor ds. nadzoru właścicielskiego
Anna Gurczyńska
58 524 11 94 , 58 524 10 47 , 58 552 12 49 ,
NW
Zastępca kierownika
Anna Wojciechowicz
58 524 11 94 , 58 524 10 47 , 58 552 12 49 ,
pok. 209
NW
Główny specjalista
Urszula Kuleszewicz
58 552 12 48 ,
pok. 210
NW
Inspektor ds. nadzoru właścicielskiego
Joanna Miler
58 345 08 19 , 58 524 10 83 ,
NW
Inspektor nadzoru
Marcin Pycka
58 345 08 19 , 58 524 10 83 ,
NW
Pomoc administracyjna
Anna Zygmunt
58 345 08 19 , 58 524 10 83 ,
pok. 213
NW
Specjalista ds. nadzoru właścicielskiego
Jerzy Chmielewski
58 520 87 83 , 58 524 10 67 , 58 524 10 89 ,
NW
Pomoc administracyjna
Anita Tur
58 520 87 83 , 58 524 10 67 , 58 524 10 89 ,
pok. 214
NW
Pomoc techniczna
Kamil Komkowski
58 522 07 70 , 58 520 90 08 ,
NW
Specjalista ds. nadzoru właścicielskiego
Halina Wojciechowicz
58 522 07 70 , 58 520 90 08 ,
NW
Specjalista ds. nadzoru właścicielskiego
Anna Zielińska
58 522 07 70 , 58 520 90 08 ,
pok. 401
NS
Starszy specjalista ds. egzekucji
Grażyna Chojecka
58 340 60 28 , 58 524 10 97 ,
NS
Starszy specjalista ds. egzekucji
Violetta Sławińska
58 340 60 28 , 58 524 10 97 ,
pok. 402
NS
Referent ds. windykacji
Klaudia Prusak
58 342 03 34 , 58 343 07 45 , 58 524 10 58 , 58 524 11 93 ,
NS
Starszy specjalista ds. egzekucji
Teresa Rumiańska
58 342 03 34 , 58 343 07 45 , 58 524 10 58 , 58 524 11 93 ,
NS
Specjalista ds. egzekucji
Sylwia Ujazdowska
58 342 03 34 , 58 343 07 45 , 58 524 10 58 , 58 524 11 93 ,
NS
Specjalista ds. windykacji
Magdalena Wencel
58 342 03 34 , 58 343 07 45 , 58 524 10 58 , 58 524 11 93 ,
pok. 403
NS
Pomoc administracyjna - stażysta
Dorota Chudzikiewicz
58 524 10 41 , 58 524 11 92 , 58 343 04 83 , 58 343 15 38 ,
NS
Zastępca kierownika
Anna Cieślińska
58 524 10 41 , 58 524 11 92 , 58 343 04 83 , 58 343 15 38 ,
NS
Specjalista ds. egzekucji
Justyna Kowalska
58 524 10 41 , 58 524 11 92 , 58 343 04 83 , 58 343 15 38 ,
NM
Radca prawny
Paweł Krasodomski
58 524 10 41 , 58 524 11 92 , 58 343 04 83 , 58 343 15 38 ,
NM
Radca prawny
Sławomira Łabęcka
58 524 10 41 , 58 524 11 92 , 58 343 04 83 , 58 343 15 38 ,
NM
Radca prawny
Paweł Ławiński
58 524 10 41 , 58 524 11 92 , 58 343 04 83 , 58 343 15 38 ,
NM
Radca prawny
Małgorzata Pawłowska
58 524 10 41 , 58 524 11 92 , 58 343 04 83 , 58 343 15 38 ,
NS
Pomoc administracyjna
Anna Rucińska
58 524 10 41 , 58 524 11 92 , 58 343 04 83 , 58 343 15 38 ,
NM
Radca prawny
Agata Wilgocka
58 524 10 41 , 58 524 11 92 , 58 343 04 83 , 58 343 15 38 ,
NS
Pomoc administracyjna
Jakub Zybała
58 524 10 41 , 58 524 11 92 , 58 343 04 83 , 58 343 15 38 ,
pok. 406
NS
Specjalista ds. egzekucji
Agnieszka Dudziuk
58 343 04 84 , 58 340 60 30 ,
NS
Starszy specjalista ds. egzekucji
Marzena Fiedukowicz
58 343 04 84 , 58 340 60 30 ,
NS
Pomoc administracyjna
Małgorzata Lis
58 343 04 84 , 58 340 60 30 ,
NS
Starszy specjalista ds. egzekucji
Magdalena Straszewicz
58 343 04 84 , 58 340 60 30 ,
pok. 407
NS
Kierownik
Monika Lisowska
58 340 76 70 ,
pok. 408
NS
Specjalista ds. windykacji
Arleta Irzak
58 524 10 18 , 58 522 00 50 ,
legenda:
58 524 xx xx - telefon
58 524 xx xx - telefon + fax
58 524 xx xx - tylko fax
  693 xxx xxx - telefon komórkowy
piksel

Gdańskie Nieruchomości z siedzibą w Gdańsku, ul. Partyzantów 74, jako Administrator Danych Osobowych informuje, że dane osobowe uzyskane w toku wymiany korespondencji lub rozmowy telefonicznej, gromadzone są wyłącznie w celu realizacji spraw, których dotyczą. Dane mogą być przekazane innym jednostkom organizacyjnym Gminy Miasta Gdańska jeśli wymaga tego przedmiot sprawy. Okres ich przechowywania uzależniony jest od charakteru sprawy i wynosi zazwyczaj 5 lat. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do dostępu do przekazanych danych, ich sprostowania, usunięcia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także przenoszenia danych. Realizacją wspomnianych praw, jak i udzielaniem szczegółowych informacji, zajmuje się Inspektor Ochrony Danych Osobowych, z którym należy kontaktować w siedzibie Administratora Danych Osobowych, poprzez pocztę elektroniczną o adresie iodo@nieruchomoscigda.pl lub formularz dostępny na stronie https://www.nieruchomoscigda.pl/dane-osobowe. Osoba, której dane dotyczą, może również wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Nasze serwisy internetowe wykorzystują pliki cookies, aby spełniać lepiej Państwa oczekiwania. Zapisywanie plików cookies można zablokować zmieniając ustawienia przeglądarki. Szczegółowe informacje dotyczące cookies »

zamknij