Gdańskie Nieruchomości

Dział Nieruchomości

DZIAŁ NIERUCHOMOŚCI
ul. Dyrekcyjna 6A
80-852 Gdańsk
Kierownik: Irena Kordel

pokój
stanowisko
numery telefonów
pok. 1
Specjalista ds. nieruchomości
Gabriela Senkbeil
58 320 80 68,
pok. 2
Specjalista ds. nieruchomości
Danuta Kulikowicz
58 320 80 68,
pok. 3
Inspektor ds. nieruchomości
Barbara Ostrysz
58 320 80 66, 58 320 80 67,
Starszy referent ds. nieruchomości
Kamila Piątkowska
58 320 80 66, 58 320 80 67,
pok. 4
Starszy referent ds. nieruchomości
Katarzyna Pękala
58 320 80 64,
pok. 5
Specjalista ds. nieruchomości
Ewa Dratwa
58 320 80 64,
Specjalista ds. nieruchomości
Dorota Liebon
58 320 80 64,
pok. 6
Starszy referent ds. nieruchomości
Marta Mazur
58 320 80 64,
Inspektor ds. nieruchomości
Natalia Trzcińska
58 320 80 64,
pok. 8
Inspektor ds. nieruchomości
Małgorzata Galias
58 305 11 45,
Starszy referent ds. nieruchomości
Maciej Kowalik
58 305 11 45,
pok. 9
Starszy referent ds. nieruchomości
Mariusz Hałasa
58 320 80 69,
Specjalista ds. nieruchomości
Małgorzata Mitrus
58 320 80 69,
pok. 10
Specjalista ds. nieruchomości
Bożena Ćwikałowska
58 320 80 65, 58 320 80 65,
Starszy referent ds. nieruchomości
Lucyna Senetella
58 320 80 65, 58 320 80 65,
pok. 12
Specjalista ds. nieruchomości
Jolanta Dobrenko
58 320 76 74,
pok. 13 A
Zastępca kierownika
Beata Dmitruk
58 320 76 79,
pok. 13 B
Kierownik
Irena Kordel
58 320 76 78,
pok. 13 Kancelaria
Starszy referent ds. nieruchomości
Alicja Myśliwiec
58 309 10 12, 58 320 79 62,
pok. 14
Starszy referent ds. nieruchomości
Weronika Lamparska
58 309 10 13, 58 320 76 73,
Starszy referent ds. nieruchomości
Żaneta Orfanos
58 320 76 73, 58 309 10 13,
pok. 15
Specjalista ds. OC
Andrzej Zajcew
693 957 597
legenda:
58 524 xx xx - telefon
58 524 xx xx - telefon + fax
58 524 xx xx - tylko fax
  693 xxx xxx - telefon komórkowy

Godziny przyjęć

poniedziałek 07:00 - 15:00
wtorek 07:00 - 15:00
środa 07:00 - 17:00
czwartek 07:00 - 15:00
piątek 07:00 - 15:00

Najem lokali użytkowych

Zarządzenie Nr 1624/19 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 4 października 2019 r.

w sprawie zatwierdzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu wolnych prawnie i fizycznie lokali użytkowych przeznaczonych do oddania w najem w trybie pisemnego konkursu ofert – w drodze zbierania i wyboru ofert na rzecz podmiotów, które rozpoczęły działalność gospodarczą w okresie do 12, 24, 36 miesięcy poprzedzających złożenie oferty.

Zarządzenie Nr 1338/19 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 22 sierpnia 2019 r.

Zarządzenie zmieniające Zarządzenie Nr 1086/19 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 12 lipca 2019 roku w sprawie zatwierdzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu lokali użytkowych do oddania w najem w trybie pisemnego konkursu ofert w drodze zbierania i wyboru ofert z przeznaczeniem na garaże.
piksel

Gdańskie Nieruchomości z siedzibą w Gdańsku, ul. Partyzantów 74, jako Administrator Danych Osobowych informuje, że dane osobowe uzyskane w toku wymiany korespondencji lub rozmowy telefonicznej, gromadzone są wyłącznie w celu realizacji spraw, których dotyczą. Dane mogą być przekazane innym jednostkom organizacyjnym Gminy Miasta Gdańska jeśli wymaga tego przedmiot sprawy. Okres ich przechowywania uzależniony jest od charakteru sprawy i wynosi zazwyczaj 5 lat. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do dostępu do przekazanych danych, ich sprostowania, usunięcia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także przenoszenia danych. Realizacją wspomnianych praw, jak i udzielaniem szczegółowych informacji, zajmuje się Inspektor Ochrony Danych Osobowych, z którym należy kontaktować w siedzibie Administratora Danych Osobowych, poprzez pocztę elektroniczną o adresie iodo@nieruchomoscigda.pl lub formularz dostępny na stronie https://www.nieruchomoscigda.pl/dane-osobowe. Osoba, której dane dotyczą, może również wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Nasze serwisy internetowe wykorzystują pliki cookies, aby spełniać lepiej Państwa oczekiwania. Zapisywanie plików cookies można zablokować zmieniając ustawienia przeglądarki. Szczegółowe informacje dotyczące cookies »

zamknij