Gdańskie Nieruchomości

Dział Nieruchomości

Oferty / wnioski

Oferta dzierżawy nieruchomości gruntowej

z przeznaczeniem na ogród przydomowy bądź luźno leżący.

Oferta dzierżawy nieruchomości gruntowej

na cele związane z gospodarką rolną.

Wniosek o wydzierżawienie nieruchomości gruntowej

na cele związane z gospodarką rolną.

Oferta dzierżawy nieruchomości gruntowej

na cele inne niż rolnicze

Umowy

Umowa dzierżawy nieruchomości gruntowej

na cele inne niż rolnicze

Umowa dzierżawy nieruchomości gruntowej

przeznaczonej na ogród

Umowa dzierżawy nieruchomości gruntowej

na cele związane z gospodarką rolną

Oświadczenia

Oświadczenia

wymagane w procedurach dzierżawy

Regulaminy

Zarządzenie Nr 1761/19 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 05.11.2019 r.

w sprawie określenia zasad i trybu oddawania w dzierżawę nieruchomości gruntowych lub ich części o przeznaczeniu innym niż rolnicze, stanowiących własność Gminy Miasta Gdańska.

Zarządzenie Nr 356/20 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 17 marca 2020 r. 

w sprawie określenia zasad i trybu oddawania w dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Miasta Gdańska na cele związane z gospodarką rolną

piksel

Gdańskie Nieruchomości z siedzibą w Gdańsku, ul. Partyzantów 74, jako Administrator Danych Osobowych informuje, że dane osobowe uzyskane w toku wymiany korespondencji lub rozmowy telefonicznej, gromadzone są wyłącznie w celu realizacji spraw, których dotyczą. Dane mogą być przekazane innym jednostkom organizacyjnym Gminy Miasta Gdańska jeśli wymaga tego przedmiot sprawy. Okres ich przechowywania uzależniony jest od charakteru sprawy i wynosi zazwyczaj 5 lat. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do dostępu do przekazanych danych, ich sprostowania, usunięcia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także przenoszenia danych. Realizacją wspomnianych praw, jak i udzielaniem szczegółowych informacji, zajmuje się Inspektor Ochrony Danych Osobowych, z którym należy kontaktować w siedzibie Administratora Danych Osobowych, poprzez pocztę elektroniczną o adresie iodo@nieruchomoscigda.pl lub formularz dostępny na stronie https://www.nieruchomoscigda.pl/dane-osobowe. Osoba, której dane dotyczą, może również wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Nasze serwisy internetowe wykorzystują pliki cookies, aby spełniać lepiej Państwa oczekiwania. Zapisywanie plików cookies można zablokować zmieniając ustawienia przeglądarki. Szczegółowe informacje dotyczące cookies »

zamknij