Odpracowywanie długu

Gdańskie Nieruchomości informuje, że w celu ułatwienia dłużnikom będącym w trudnej sytuacji materialnej i życiowej spłaty należności z tytułu użytkowania lokali mieszkalnych umożliwia się odpracowanie zaległości.

Przedmiotem umów cywilnoprawnych zawartych pomiędzy Gdańskim Zarządem Nieruchomości Komunalnych a dłużnikiem mogą być drobne prace porządkowe, usługowe świadczone na rzecz Gminy Miasta Gdańsk.

Osoby chętne do odpracowania długów mogą zgłaszać się do Biur Obsługi Mieszkańców do których należą jako najemcy. Należy złożyć podanie z prośbą o odpracowanie zadłużenia.

Zapoznaj się z:

nr opis
A 2/2017
do
100/2012

Aneks Nr 2 z dnia 25.01.2017 r. do Zarządzenia Nr 100/2012 z dnia 07.12.2012 r.

w sprawie: ułatwienia spłaty zadłużenia osobom będącym w trudnej sytuacji życiowej w formie odpracowania należności dla GZNK.

A 1/2014
do
100/2012

Aneks nr 1 z dnia 09 grudnia 2014 r. do Zarządzenia nr 100/2012

w sprawie: ułatwienia spłaty zadłużenia osobom będącym w trudnej sytuacji życiowej w formie odpracowania należności dla GZNK.

100/2012

Zarządzenie nr 100/2012 Dyrektora Gdańskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych Samorządowy Zakład Budżetowy z dnia 07 grudnia 2012 r.

w sprawie: ułatwienia spłaty zadłużenia osobom będącym w trudnej sytuacji życiowej w formie odpracowania należności dla GZNK.

©  2003-2018 Gdańskie Nieruchomości

Gdańskie Nieruchomości z siedzibą w Gdańsku, ul. Partyzantów 74, jako Administrator Danych Osobowych informuje, że dane osobowe uzyskane w toku wymiany korespondencji lub rozmowy telefonicznej, gromadzone są wyłącznie w celu realizacji spraw, których dotyczą. Dane mogą być przekazane innym jednostkom organizacyjnym Gminy Miasta Gdańska jeśli wymaga tego przedmiot sprawy. Okres ich przechowywania uzależniony jest od charakteru sprawy i wynosi zazwyczaj 5 lat. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do dostępu do przekazanych danych, ich sprostowania, usunięcia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także przenoszenia danych. Realizacją wspomnianych praw, jak i udzielaniem szczegółowych informacji, zajmuje się Administrator Bezpieczeństwa Informacji, z którym należy kontaktować w siedzibie Administratora Danych Osobowych, poprzez pocztę elektroniczną o adresie abi@estategda.pl lub formularz dostępny na stronie www.estategda.pl. Osoba, której dane dotyczą, może również wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Nasze serwisy internetowe wykorzystują pliki cookies, aby spełniać lepiej Państwa oczekiwania. Zapisywanie plików cookies można zablokować zmieniając ustawienia przeglądarki. Szczegółowe informacje dotyczące cookies »

zamknij