Gdańskie Nieruchomości

Wiadomości

Gdańskie Nieruchomości i Państwowe Szkoły Budownictwa w Gdańsku zawarły porozumienie o współpracy.

Państwowe Szkoły Budownictwa im. prof. Mariana Osińskiego w Gdańsku i Gdańskie Nieruchomości zawarły porozumienie o współpracy. Młodzież kształcąca się w kierunkach związanych z branżą budowlaną i instalatorską zyska możliwość zdobycia praktyk zawodowych, zapoznania się z działalnością miejskiej jednostki, a w przyszłości także szansę na zatrudnienie.

W ramach porozumienia uczniowie Państwowych Szkół Budownictwa w Gdańsku, kształcących specjalistów wielu branż budowlanych, otrzymają możliwość praktycznej nauki zawodu, zdobycia doświadczenia i wykorzystania specjalistycznych umiejętności.

Gdańskie Nieruchomości na co dzień zajmują się administrowaniem budynkami i mieszkaniami Gminy. Poza remontami, realizują także zadania związane z bieżącym utrzymaniem i konserwacją nieruchomości.

Współpraca ma na celu dostosowanie szkolenia do oczekiwań lokalnego rynku pracy i poszerzenie oferty zatrudnienia dla absolwentów Szkoły oraz wzmocnienia kadry Gdańskich Nieruchomości o wysokiej klasy zawodowców.

Potrzebujemy dobrze przygotowanych fachowców, znających najnowocześniejsze technologie i metody działania, a takich fachowców kształcą Państwowe Szkoły Budownictwa. – mówi Ziemowit Borowczak Dyrektor Gdańskich Nieruchomości.

To partnerstwo przyniesie korzyści dla Gdańska w postaci kadr dobrze przygotowanych do opieki nad starą substancją mieszkaniową. Przed nami ogrom prac modernizacyjnych, do których musimy się profesjonalnie przygotować, a PSB mogą pomóc nam w realizacji celu. – dodaje Dyrektor.

PRAKTYKI, STAŻE I WARSZTATY DLA UCZNIÓW PSB

Dzięki współpracy Szkoły i Gdańskich Nieruchomości młodzież kształcąca się w PSB będzie miała możliwość odbycia obowiązkowych praktyk szkolnych w miejskiej jednostce. Uczniowie ostatnich klas, będą mogli także zgłosić się na płatne staże w trakcie ferii i wakacji.

W ramach planowanych wizyt studyjnych i warsztatów, młodzież będzie mogła zobaczyć jak przebiegają kompleksowe remonty budynków i mieszkań realizowane przez Gdańskie Nieruchomości.

Będzie to okazja do poznania zakresu prowadzonych prac, rozmowy ze specjalistami, inspektorami i pracownikami, którzy planują i nadzorują takie inwestycje.

piksel

Gdańskie Nieruchomości z siedzibą w Gdańsku, ul. Partyzantów 74, jako Administrator Danych Osobowych informuje, że dane osobowe uzyskane w toku wymiany korespondencji lub rozmowy telefonicznej, gromadzone są wyłącznie w celu realizacji spraw, których dotyczą. Dane mogą być przekazane innym jednostkom organizacyjnym Gminy Miasta Gdańska jeśli wymaga tego przedmiot sprawy. Okres ich przechowywania uzależniony jest od charakteru sprawy i wynosi zazwyczaj 5 lat. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do dostępu do przekazanych danych, ich sprostowania, usunięcia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także przenoszenia danych. Realizacją wspomnianych praw, jak i udzielaniem szczegółowych informacji, zajmuje się Inspektor Ochrony Danych Osobowych, z którym należy kontaktować w siedzibie Administratora Danych Osobowych, poprzez pocztę elektroniczną o adresie iodo@nieruchomoscigda.pl lub formularz dostępny na stronie https://www.nieruchomoscigda.pl/dane-osobowe. Osoba, której dane dotyczą, może również wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Nasze serwisy internetowe wykorzystują pliki cookies, aby spełniać lepiej Państwa oczekiwania. Zapisywanie plików cookies można zablokować zmieniając ustawienia przeglądarki. Szczegółowe informacje dotyczące cookies »

zamknij