Gdańskie Nieruchomości

Wiadomości

Zmieniamy się dla Was!

Zmieniamy się dla Was! To po pierwsze...

Po drugie, nasze działania przyniosą w niedalekiej przyszłości spore oszczędności, które przeznaczymy na poprawę jakości budynków należących do Gdańskich Nieruchomości!
Ale po kolei…

Uprzejmie informujemy, że w tym roku nastąpi tymczasowa zmiana lokalizacji siedziby Zarządu Gdańskich Nieruchomości. O dokładnej dacie przeprowadzki poinformujemy oczywiście z odpowiednim wyprzedzeniem. Naszym nowym adresem będzie ul. Dyrekcyjna 5 w Śródmieściu (budynek Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności).

Punkt Obsługi Kancelaryjnej, który oferuje Państwu wszelkie wsparcie informacyjne, zostanie przeniesiony do budynku przy ul. Partyzantów 74B, czyli do sali Obsługi Klienta Wydziału Gospodarki Komunalnej.

Aktualna siedziba Zarządu Gdańskich Nieruchomości przy ul. Partyzantów 74A przejdzie tak długo wyczekiwany remont. Jesteśmy zobowiązani do przystosowania obiektu dla osób niepełnosprawnych. Budynek nie był modernizowany od kilkudziesięciu lat. Naszym zadaniem jest również poprawa komfortu obsługi klienta. Równie istotną sprawą jest konieczność optymalizacji kosztów związanych z utrzymaniem i eksploatacją nieruchomości.

Dzięki remontowi, powstanie między innymi profesjonalna i komfortowa Sala Obsługi Klienta. Mieszkańcy będą mogli porozmawiać przy osobnych stanowiskach, które zagwarantują pełną dyskrecję. W budynku zostanie również zainstalowana winda, która umożliwi bezproblemowe dotarcie do Punktu Obsługi Kancelaryjnej.

Pieniądze na termomodernizację budynku przy ul. Partyzantów 74A nie pochodzą z budżetu Gdańskich Nieruchomości. Środki na ten cel udało nam się pozyskać w ramach programu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne, dofinansowanego z Projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.
Przedsięwzięcie kompleksowej modernizacji energetycznej budynków mieszkalnych i obiektów użyteczności publicznej, należącej do Gminy Miasta Gdańska, ma na celu zwiększenie komfortu cieplnego, co -w połączeniu z ekologicznym sposobem ogrzewania- pozwoli nie tylko ograniczyć wpływ budynków na środowisko, ale także dzięki poprawie efektywności energetycznej nieruchomości, znacząco zmniejszy koszty eksploatacji.
Dzięki remontowi, znacznie obniżone zostanie zużycie ciepła i energii elektrycznej. Spadnie również emisja zanieczyszczeń przedostających się do środowiska. W ramach inwestycji zaplanowany jest między innymi montaż paneli fotowoltaicznych oraz instalacji systemu zarządzania i monitorowania energią Building Management System.

Docelowo chcemy, aby wszystkie nasze wydziały, które mieszczą się w różnych częściach Gdańska, funkcjonowały wyłącznie pod dwoma adresami: ul. Dyrekcyjna 5 i ul. Partyzantów 74A. Natomiast nie zmienią adresów siedziby naszych czterech Obszarów Administracyjnych.

piksel

Gdańskie Nieruchomości z siedzibą w Gdańsku, ul. Partyzantów 74, jako Administrator Danych Osobowych informuje, że dane osobowe uzyskane w toku wymiany korespondencji lub rozmowy telefonicznej, gromadzone są wyłącznie w celu realizacji spraw, których dotyczą. Dane mogą być przekazane innym jednostkom organizacyjnym Gminy Miasta Gdańska jeśli wymaga tego przedmiot sprawy. Okres ich przechowywania uzależniony jest od charakteru sprawy i wynosi zazwyczaj 5 lat. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do dostępu do przekazanych danych, ich sprostowania, usunięcia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także przenoszenia danych. Realizacją wspomnianych praw, jak i udzielaniem szczegółowych informacji, zajmuje się Inspektor Ochrony Danych Osobowych, z którym należy kontaktować w siedzibie Administratora Danych Osobowych, poprzez pocztę elektroniczną o adresie iodo@nieruchomoscigda.pl lub formularz dostępny na stronie https://www.nieruchomoscigda.pl/dane-osobowe. Osoba, której dane dotyczą, może również wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Nasze serwisy internetowe wykorzystują pliki cookies, aby spełniać lepiej Państwa oczekiwania. Zapisywanie plików cookies można zablokować zmieniając ustawienia przeglądarki. Szczegółowe informacje dotyczące cookies »

zamknij