Gdańskie Nieruchomości

Wiadomości

Prace remontowe w budynkach przy ulicy Biskupiej 17 i Na Stoku 35 zakończone!

W ramach Rewitalizacji Biskupiej Górki i Starego Chełmu zakończyliśmy kompleksowe prace remontowe przy ul. Biskupiej 17 i Na Stoku 35.

To kolejne gdańskie architektoniczne perełki, które odzyskały dawny blask i będą pełnić funkcje mieszkaniowe dla gdańszczan.
Zakres remontów to m.in. prace izolacyjne, konstrukcyjne, instalacyjne i wykończeniowe. Zrealizowane remonty pozwolił na wyodrębnienie w sumie dziewięciu mieszkań komunalnych z komfortowymi łazienkami. 

W budynkach nie zabrakło też nowoczesnych rozwiązań takich jak Building Management System, czyli system pozwalający na zdalny odczyt poszczególnych mediów, kontrolujący parametry pracy urządzeń.
Koszt dwóch zrealizowanych inwestycji to blisko 8 mln złotych, przy wsparciu środków unijnych oraz z Funduszu Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego.

piksel

Gdańskie Nieruchomości z siedzibą w Gdańsku, ul. Partyzantów 74, jako Administrator Danych Osobowych informuje, że dane osobowe uzyskane w toku wymiany korespondencji lub rozmowy telefonicznej, gromadzone są wyłącznie w celu realizacji spraw, których dotyczą. Dane mogą być przekazane innym jednostkom organizacyjnym Gminy Miasta Gdańska jeśli wymaga tego przedmiot sprawy. Okres ich przechowywania uzależniony jest od charakteru sprawy i wynosi zazwyczaj 5 lat. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do dostępu do przekazanych danych, ich sprostowania, usunięcia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także przenoszenia danych. Realizacją wspomnianych praw, jak i udzielaniem szczegółowych informacji, zajmuje się Inspektor Ochrony Danych Osobowych, z którym należy kontaktować w siedzibie Administratora Danych Osobowych, poprzez pocztę elektroniczną o adresie iodo@nieruchomoscigda.pl lub formularz dostępny na stronie https://www.nieruchomoscigda.pl/dane-osobowe. Osoba, której dane dotyczą, może również wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Nasze serwisy internetowe wykorzystują pliki cookies, aby spełniać lepiej Państwa oczekiwania. Zapisywanie plików cookies można zablokować zmieniając ustawienia przeglądarki. Szczegółowe informacje dotyczące cookies »

zamknij