Gdańskie Nieruchomości

Wiadomości

Gdańskie Otwarte Pracownie przyznane

W dniu dzisiejszym ogłosiliśmy wyniki konkursu na Gdańskie Otwarte Pracownie, którego beneficjentami są lokalni artyści. Program Miasta Gdańska zakłada wynajem miejsca do prowadzenia pracy twórczej na preferencyjnych warunkach. Przyznanych zostało 5 lokali, które pełnić będą rolę pracowni artystycznych, a jednocześnie miejsc integracji i rozwoju kulturalnego dla lokalnych społeczności.

W tegorocznej edycji w ramach programu Gdańskie Otwarte Pracownie do rywalizacji o artystyczne przestrzenie przystąpiło blisko 50 artystów. Zwycięzcy konkursu wkrótce podpiszą umowy najmu i otrzymają klucze do pracowni, w których zagości sztuka różnych dziedzin. 

Dzięki programowi Gdańskie Otwarte Pracownie, lokalni artyści zyskują przestrzeń dla siebie i tworzyć mogą miejsca spotkań mieszkańców z kulturą i sztuką. W pracowniach odbywają się wernisaże, spotkania, warsztaty arteterapeutyczne czy pokazy filmów.

Program uruchomiono dzięki współpracy Gdańskich Nieruchomości oraz Biura Prezydenta ds. Kultury w 2017 roku. W jego ramach wynajęto dotąd osiem lokali w różnych dzielnicach miasta. Do tej pory otwarte pracownie pojawiły się w Nowym Porcie, Wrzeszczu Górnym, Biskupiej Górce, na Oruni, Stogach czy Przeróbce.

Szczegółowe informacje o programie oraz wykaz przyszłych najemców dostępne są na stronie -> https://bip.nieruchomoscigda.pl/akty-prawne/akt/zarzadzenie-nr-74-2020-dyrektora-gdanskich-nieruchomosci-samorzadowego-zakladu-budzetowego-z-dnia-22-czerwca-2020-r,3051.html 

piksel

Gdańskie Nieruchomości z siedzibą w Gdańsku, ul. Partyzantów 74, jako Administrator Danych Osobowych informuje, że dane osobowe uzyskane w toku wymiany korespondencji lub rozmowy telefonicznej, gromadzone są wyłącznie w celu realizacji spraw, których dotyczą. Dane mogą być przekazane innym jednostkom organizacyjnym Gminy Miasta Gdańska jeśli wymaga tego przedmiot sprawy. Okres ich przechowywania uzależniony jest od charakteru sprawy i wynosi zazwyczaj 5 lat. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do dostępu do przekazanych danych, ich sprostowania, usunięcia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także przenoszenia danych. Realizacją wspomnianych praw, jak i udzielaniem szczegółowych informacji, zajmuje się Inspektor Ochrony Danych Osobowych, z którym należy kontaktować w siedzibie Administratora Danych Osobowych, poprzez pocztę elektroniczną o adresie iodo@nieruchomoscigda.pl lub formularz dostępny na stronie https://www.nieruchomoscigda.pl/dane-osobowe. Osoba, której dane dotyczą, może również wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Nasze serwisy internetowe wykorzystują pliki cookies, aby spełniać lepiej Państwa oczekiwania. Zapisywanie plików cookies można zablokować zmieniając ustawienia przeglądarki. Szczegółowe informacje dotyczące cookies »

zamknij