Gdańskie Nieruchomości

Wiadomości

Komisja kwalifikująco-oceniająca do programu konkursowego „Wspólne podwórko 2018” - posiedzenie uzupełniające

W dniu 2 lipca 2018 roku, na uzupełniającym posiedzeniu Komisji kwalifikująco-oceniającej do programu konkursowego „Wspólne podwórko 2018”, przyjęto zweryfikowaną kolejność realizacji zagospodarowania wnętrz podwórzowych.

W dniu 2 lipca 2018 odbyło się posiedzenie Komisji, powołanej Zarządzeniem Dyrektora GZNK SZB nr 28/2018 z dnia 30 marca 2018. Komisja oceniła dokumentację projektową wniosków, które z przyczyn formalnych zostały odrzucone na pierwszym posiedzeniu – z powodu otrzymania dofinansowania w latach ubiegłych.

Przyjęto, iż do wsparcia finansowego, przyznanego w ramach programu konkursowego Wspólne Podwórko 2018, przejęto wnioski Wspólnot Mieszkaniowych: Waryńskiego – Miszewskiego, Grunwaldzka 2,4,6, Ramułta 10, 11. Zostały one umieszczone w przedziałach punktowych zgodnie z otrzymaną ilością punktów i losowaniem.

Do programu konkursowego złożono 52 wnioski z dokumentacją projektową. Z przyczyn formalnych odrzucono 6 wniosków: brak wymaganych decyzji, niezgodność terenowa, błędy techniczne w dokumentacji.

W wyniku zebranych punktów, zgodnie z załącznikiem nr 4 do regulaminu programu „Wspólne podwórko 2018”, poszczególne lokalizacje otrzymały od 75 do 15 punktów, w następujących przedziałach:

75 pkt – 2 lokalizacje,
65 pkt – 3 lokalizacje,
60 pkt – 1 lokalizacja,
55 pkt – 8 lokalizacji,
50 pkt – 4 lokalizacje,
45 pkt – 8 lokalizacji,
40 pkt – 7 lokalizacji,
35 pkt – 3 lokalizacje,
30 pkt – 4 lokalizacje,
25 pkt – 3 lokalizacje,
20 pkt – 2 lokalizacje,
15 pkt – 1 lokalizacje.

Przyjęto następującą kolejność realizacji zagospodarowania:

75 pkt

 1. Przyjemna 2 a-f
 2. Sowińskiego-Paska -Zakopiańska – Kartuska

65 pkt

 1. Toruńska 2 a b c
 2. Manifestu Połanieckiego – Racławicka
 3. Żuławska

60 pkt

 1. Złotników – Św. Ducha – Szeroka

55 pkt

 1. Słowackiego 45
 2. PCK 10
 3. Partyzantów 51 – 57
 4. Tysiąclecia 25 a
 5. Seredyńskiego 2
 6. PCK 5
 7. Ramułta 9
 8. Miszewskiego - Waryńskiego

50 pkt

 1. Jaśkowa Dolina 9
 2. Legionów 11a
 3. Władysława IV 11a
 4. Wolności 18

45 pkt

 1. Sienkiewicza 9a
 2. Politechniczna 17
 3. Wyzwolenia 33
 4. Wyzwolenia 32
 5. Politechniczna 17a
 6. Piwna – Kozia 
 7. Podmłyńska – Podwale Staromiejskie – Na Piaskach
 8. Leczkowa 26-30

40 pkt

 1. Wolności 1, 1a, 2
 2. Zator Przytockiego 6
 3. Targ Rybny 6
 4. Straganiarska 43-46
 5. Polanki 20
 6. Grunwaldzka 2,4,6
 7. Ramułta 10, 11

35 pkt

 1. Wojska Polskiego 15
 2. Grobla III 1/6   Słomiana
 3. Strajku Dokerów 8

30 pkt

 1. Partyzantów 54-58
 2. Grunwaldzka 119
 3. Krzywoustego 27
 4. Strajku Dokerów 18

25 pkt

 1. Waryńskiego 13
 2. Garncarska 10
 3. Sobótki 6

20 pkt

 1. Podgarbary
 2. Złota Karczma 11

15 pkt

 1. Na Stoku 40

ODRZUCONE:

 1. Wojska Polskiego 31-33 - brak decyzji na wycinkę drzew
 2. Wojska Polskiego 35-37 - brak decyzji na wycinkę drzew
 3. Słowackiego 27 - zagospodarowanie obejmuje teren nie dzierżawiony
 4. Warzywnicza 10 - brak decyzji konserwatora i WUiA, przedmiar po dacie zakończenia przyjmowania wniosków
 5. Dworska 33 - parking w granicy działki
 6. Grabowa 9 – niezgodność dokumentacji z przepisami budowlanymi oraz z wydanym zaświadczeniem z WUiA.

Decyzją Komisji kwalifikująco-oceniającej do programu konkursowego „Wspólne podwórko 2018”,  wspierającego inicjatywy sąsiedzkie zagospodarowania terenów przyległych do nieruchomości budynkowych wspólnot mieszkaniowych, przyjęto wyżej przedstawioną kolejność wykonania zagospodarowania w ramach posiadanych środków finansowych przeznaczonych na realizację konkursu. 

 

Protokół został przyjęty i podpisany:

Karolina Pacholska
Paulina Borysewicz
Urszula Kuleszewicz
Małgorzata Góra
Jarosław Nałęcz

piksel

Gdańskie Nieruchomości z siedzibą w Gdańsku, ul. Partyzantów 74, jako Administrator Danych Osobowych informuje, że dane osobowe uzyskane w toku wymiany korespondencji lub rozmowy telefonicznej, gromadzone są wyłącznie w celu realizacji spraw, których dotyczą. Dane mogą być przekazane innym jednostkom organizacyjnym Gminy Miasta Gdańska jeśli wymaga tego przedmiot sprawy. Okres ich przechowywania uzależniony jest od charakteru sprawy i wynosi zazwyczaj 5 lat. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do dostępu do przekazanych danych, ich sprostowania, usunięcia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także przenoszenia danych. Realizacją wspomnianych praw, jak i udzielaniem szczegółowych informacji, zajmuje się Inspektor Ochrony Danych Osobowych, z którym należy kontaktować w siedzibie Administratora Danych Osobowych, poprzez pocztę elektroniczną o adresie iodo@nieruchomoscigda.pl lub formularz dostępny na stronie https://www.nieruchomoscigda.pl/dane-osobowe. Osoba, której dane dotyczą, może również wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Nasze serwisy internetowe wykorzystują pliki cookies, aby spełniać lepiej Państwa oczekiwania. Zapisywanie plików cookies można zablokować zmieniając ustawienia przeglądarki. Szczegółowe informacje dotyczące cookies »

zamknij