Gdańskie Nieruchomości

Wiadomości

OŚWIADCZENIE W SPRAWIE REMONTU LOKALU KOMUNALNEGO PRZY UL. STRAJKU DOKERÓW 17/2

Remont lokalu przy ul. Strajku Dokerów 17/2

W zakresie remontu lokalu przy ul. Strajku Dokerów, który zawiera 148 pozycji, prowadzone były prace z zakresu budowlanego, m.in. rozbiórki posadzek, podłóg drewnianych, izolacji pionowej i poziomej, wykonanie posadzek z kafli i paneli podłogowych wraz z przygotowaniem podłoża, odbicie tynków wewnętrznych, wykonanie okładziny gipsowo – kartonowej, wewnętrznych gładzi gipsowych i malowania, obsadzenie drzwi. W zakresie robót wodno-kanalizacyjnych demontaż urządzeń, wymiana instalacji, montaż wodomierzy, instalacja urządzeń sanitarnych. Z zakresu prac elektrycznych m.in. wymiana instalacji elektrycznej. W zakresie prac związanych z instalacją gazową przygotowanie instalacji i montaż pieca gazowego wody przepływowej, w tym m.in. wykonanie kompletnego wkładu kominowego ze stali kwasoodpornej, wykonanie podejść i montaż kuchni gazowej.

Po pisemnym zgłoszeniu przez przyszłych najemców zauważonych usterek (15.10.2018)  w dniu 17.10.2018 r. wykaz niezbędnych do usunięcia usterek został przekazany wykonawcy, ze wskazaniem do realizacji w ramach gwarancji. Jednocześnie inspektor nadzoru pozostawał w stałym kontakcie z lokatorami. Dodatkowo, na dzień 28.11.2018 r. na prośbę przyszłych najemców umówione zostało spotkanie z zastępcą Dyrektora Gdańskich Nieruchomości, które zostało przez nich odwołane.  Należy zaznaczyć, że wykaz usterek był każdorazowo zwiększany przez przyszłych najemców.

W dniu 09.01.2019 r. odbyło się spotkanie z lokatorami w przedmiotowej sprawie, podczas którego ustalono przeprowadzenie wizji w lokalu w dniu 15.01.2019 r. Podczas wizji określono zakres prac do wykonania w ramach gwarancji. W dniu 15.02.2019 r. przyszli najemcy podczas ponownych oględzin w mieszkaniu wskazali na kolejne drobne niedociągnięcia natury estetycznej, m.in. małe zgrubienie farby na ścianie, brak zatyczek w ościeżnicy łazienkowej. Należy wskazać, że powyższe uwagi nie mają wpływu na przejęcie lokalu. Art. 6a ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego wyraźnie wskazuje iż:
„1. Wynajmujący jest obowiązany do zapewnienia sprawnego działania istniejących instalacji i urządzeń związanych z budynkiem umożliwiających najemcy korzystanie z wody, paliw gazowych i ciekłych, ciepła, energii elektrycznej, dźwigów osobowych oraz innych instalacji i urządzeń stanowiących wyposażenie lokalu i budynku określone odrębnymi przepisami. 2. W razie oddania w najem lokalu opróżnionego przez dotychczasowego najemcę, wynajmujący jest obowiązany wymienić zużyte elementy wyposażenia lokalu”.
 

 

piksel

Gdańskie Nieruchomości z siedzibą w Gdańsku, ul. Partyzantów 74, jako Administrator Danych Osobowych informuje, że dane osobowe uzyskane w toku wymiany korespondencji lub rozmowy telefonicznej, gromadzone są wyłącznie w celu realizacji spraw, których dotyczą. Dane mogą być przekazane innym jednostkom organizacyjnym Gminy Miasta Gdańska jeśli wymaga tego przedmiot sprawy. Okres ich przechowywania uzależniony jest od charakteru sprawy i wynosi zazwyczaj 5 lat. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do dostępu do przekazanych danych, ich sprostowania, usunięcia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także przenoszenia danych. Realizacją wspomnianych praw, jak i udzielaniem szczegółowych informacji, zajmuje się Inspektor Ochrony Danych Osobowych, z którym należy kontaktować w siedzibie Administratora Danych Osobowych, poprzez pocztę elektroniczną o adresie iodo@nieruchomoscigda.pl lub formularz dostępny na stronie https://www.nieruchomoscigda.pl/dane-osobowe. Osoba, której dane dotyczą, może również wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Nasze serwisy internetowe wykorzystują pliki cookies, aby spełniać lepiej Państwa oczekiwania. Zapisywanie plików cookies można zablokować zmieniając ustawienia przeglądarki. Szczegółowe informacje dotyczące cookies »

zamknij