Gdańskie Nieruchomości

Wiadomości

Mieszkania za remont przyznane!

Zakończyła się pierwsza edycja Publicznej oferty najmu lokali mieszkalnych.Już wkrótce 18 rodzin z Gdańska zostanie najemcami mieszkań w zamian za wykonanie remontu.

W czerwcu 2020 r. ruszyła pierwsza edycja Publicznej oferty najmu lokali mieszkalnych w zamian za wykonanie remontu we własnym zakresie i na własny koszt. W ramach tej oferty najemcom przysługuje zwolnienie z wpłaty kaucji zabezpieczającej oraz płatności za czynsz przez okres 12 miesięcy. Z takiej oferty mogą skorzystać osoby umieszczone w wykazie zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu lokalu ze względu na niskie dochody w 2020 roku.

Oferta spotkała się z bardzo dobrym przyjęciem wśród oczekujących na przydział i cieszyła się dużym zainteresowaniem. Mieszkańcom zaproponowano 30 lokali. Ponad 150 rodzin skorzystało z propozycji ich obejrzenia. Każda z osób wybrać mogła z interaktywnej listy 3 lokale, które chciałaby obejrzeć. Przez 4 tygodnie zainteresowani mieli możliwość oglądania proponowanych mieszkań. Po zapoznaniu się z lokalizacją i stanem technicznym mieszkań uczestnicy decydowali, czy chcą podjąć się remontu lokalu i wkrótce w nim zamieszkać.

Po obejrzeniu proponowanych mieszkań niemal 100 rodzin zdecydowało o przystąpieniu do PON. 18 spośród nich już wkrótce otrzyma tytuł prawny do lokalu. Mieszkania, które nie zostały zagospodarowane w ramach I edycji, zgodnie z regulaminem stanowić będą przedmiot dogrywki, która zaplanowana jest między 10 a 12 sierpnia. W tym terminie ponownie udostępniona zostanie interaktywna lista zawierająca propozycje 12 niezagospodarowanych lokali. Dostępna będzie na stronie:

www.lokaldoremontu.nieruchomoscigda.pl<http://www.lokaldoremontu.nieruchomoscigda.pl

Kolejna edycja Publicznej oferty najmu lokali w zamian za wykonanie remontu rozpocznie się już 31 sierpnia i potrwa do 5 września. Jej wyniki opublikowane zostaną 23 października. W przypadku niezagospodarowania wszystkich lokali, odbędzie się „dogrywka”, która potrwa od 27 do 29 października. Ostateczne wyniki II edycji tegorocznej Oferty opublikowane zostaną 6 listopada 2020.

Wyniki I edycji oraz szczegółowe informacje o ofercie dostępne są tutaj:

www.lokaldoremontu.nieruchomoscigda.pl

piksel

Gdańskie Nieruchomości z siedzibą w Gdańsku, ul. Partyzantów 74, jako Administrator Danych Osobowych informuje, że dane osobowe uzyskane w toku wymiany korespondencji lub rozmowy telefonicznej, gromadzone są wyłącznie w celu realizacji spraw, których dotyczą. Dane mogą być przekazane innym jednostkom organizacyjnym Gminy Miasta Gdańska jeśli wymaga tego przedmiot sprawy. Okres ich przechowywania uzależniony jest od charakteru sprawy i wynosi zazwyczaj 5 lat. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do dostępu do przekazanych danych, ich sprostowania, usunięcia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także przenoszenia danych. Realizacją wspomnianych praw, jak i udzielaniem szczegółowych informacji, zajmuje się Inspektor Ochrony Danych Osobowych, z którym należy kontaktować w siedzibie Administratora Danych Osobowych, poprzez pocztę elektroniczną o adresie iodo@nieruchomoscigda.pl lub formularz dostępny na stronie https://www.nieruchomoscigda.pl/dane-osobowe. Osoba, której dane dotyczą, może również wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Nasze serwisy internetowe wykorzystują pliki cookies, aby spełniać lepiej Państwa oczekiwania. Zapisywanie plików cookies można zablokować zmieniając ustawienia przeglądarki. Szczegółowe informacje dotyczące cookies »

zamknij