Gdańskie Nieruchomości

Wiadomości

Komunikat w sprawie budynku przy ul. Wallenroda 2A.

Informacja z zakresu administrowania nieruchomością.

W budynku przy ul. Wallenroda 2A mieści się 15 lokali, głównie są to lokale socjalne. Pomimo stawki najmu wynoszącej w takim przypadku 2,40 zł/m², ponad połowa mieszkańców nie reguluje na bieżąco należności czynszowych.  7 rodzin zalega z opłatami powyżej 12 miesięcy, co uniemożliwia ujęcie budynku w planach kompleksowej modernizacji w najbliższym czasie. W ramach prowadzonych działań rozważana jest zmiana sposobu ogrzewania w budynku. Rozpoczęliśmy także proces projektowy dotyczący włączenia łazienek do poszczególnych lokali. Z uwagi jednak na ujemny bilans finansowy budynku, planowanie kompleksowego remontu, możliwe będzie w momencie pozyskania finasowania prac w ramach dotacji.

W 2018 r. z budynku usunięte zostały śmieci gromadzone w piwnicy. Wywieziony zostały wówczas cały kontener nieczystości zalegających w pomieszczeniach i na korytarzach. Od tego czasu udało się przepracować problem pozostawiania niepotrzebnych przedmiotów na klatce schodowej, jednak problem gromadzenia nieczystości bytowych w piwnicy pozostał. Po raz kolejny, pomożemy mieszkańcom w uprzątnięciu nieczystości i obejmiemy tę kwestię stałym nadzorem administracyjnym.

Zaznaczmy, że od dłuższego czasu, nie mieliśmy żadnych zgłoszeń od mieszkańców tego budynku, również dotyczących pojawienia się szczurów. Przeprowadzenie deratyzacji wymaga jednak wcześniejszego oczyszczenia piwnic, dlatego mieszkańcy poproszeni zostali o usunięcie niepotrzebnych rzeczy do końca bieżącego tygodnia. Sprzątanie pozostałych nieczystości zaplanowane zostało na poniedziałek 14 grudnia. Dopiero po usunięciu zalegających sprzętów i nieczystości bytowych z pomieszczeń piwnic i korytarzy zasadne będzie przystąpienie do deratyzacji.

Pomimo pandemii i konieczności ograniczenia spotkań osobistych, nasze zadania realizujemy nieprzerwanie, codziennie pozostając do dyspozycji mieszkańców. Punkty obsługi interesanta we wszystkich Obszarach Administracyjnych pracują codziennie od godz. 7.00 do godz. 13.30. W sprawach administrowanych nieruchomości mieszkańcy mogą skontaktować się z nami telefonicznie, mailowo, a także poprzez formularz kontaktowy na naszej stronie internetowej. Ponadto, na tablicach informacyjnych na klatkach schodowych naszych budynków, w formie plakatów i ulotek, zamieszczamy wszelkie niezbędne informacje, również te dotyczące danych kontaktowych tak, aby mieszkańcy zawsze mieli dostęp do niezbędnych danych i w przypadku takiej konieczności, mogli skorzystać z wybranej formy kontaktu.

piksel

Gdańskie Nieruchomości z siedzibą w Gdańsku, ul. Partyzantów 74, jako Administrator Danych Osobowych informuje, że dane osobowe uzyskane w toku wymiany korespondencji lub rozmowy telefonicznej, gromadzone są wyłącznie w celu realizacji spraw, których dotyczą. Dane mogą być przekazane innym jednostkom organizacyjnym Gminy Miasta Gdańska jeśli wymaga tego przedmiot sprawy. Okres ich przechowywania uzależniony jest od charakteru sprawy i wynosi zazwyczaj 5 lat. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do dostępu do przekazanych danych, ich sprostowania, usunięcia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także przenoszenia danych. Realizacją wspomnianych praw, jak i udzielaniem szczegółowych informacji, zajmuje się Inspektor Ochrony Danych Osobowych, z którym należy kontaktować w siedzibie Administratora Danych Osobowych, poprzez pocztę elektroniczną o adresie iodo@nieruchomoscigda.pl lub formularz dostępny na stronie https://www.nieruchomoscigda.pl/dane-osobowe. Osoba, której dane dotyczą, może również wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Nasze serwisy internetowe wykorzystują pliki cookies, aby spełniać lepiej Państwa oczekiwania. Zapisywanie plików cookies można zablokować zmieniając ustawienia przeglądarki. Szczegółowe informacje dotyczące cookies »

zamknij