Gdańskie Nieruchomości

Wiadomości

Informacja prasowa Gdańskich Nieruchomości.

W odniesieniu do konferencji prasowej z dnia 17.08.2021 r.

W nawiązaniu do konferencji Posła Kacpra Płażyńskiego, która odbyła się w dniu 17.08.2021 r. informujemy, że każdego roku, w różnym zakresie realizowanych jest kilkaset remontów lokali. Zależnie od zakresu robót, prowadzone są one przez pracowników Gdańskich Nieruchomości lub przez firmy zewnętrzne wyłaniane w ramach zamówień publicznych. Wykonanie części prac we własnym zakresie nie wyklucza zlecenia pozostałych, bardziej skomplikowanych robót, firmie zewnętrznej. Pomimo, że ustanowienie inspektora nadzoru dla remontów lokali nie jest wymogiem, a jedynie możliwością o czym mowa w ustawie Prawo budowlane, zapewniany jest pełen nadzór nad realizacją remontów, przez uprawniony personel techniczny Gdańskich Nieruchomości.

Dokumentacja dotycząca m.in. działań remontowych realizowanych przez Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych w roku 2016, kiedy przeprowadzany był remont lokalu nr 3 przy Waryńskiego 22A, zabezpieczona została przez prokuraturę w związku z prowadzonym postępowaniem wyjaśniającym w innej sprawie. Szczegółowe odniesienie się do zakresu prac jakie w lokalu przeprowadziła ekipa Gdańskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych oraz zakresu, jaki w kolejnym etapie zlecony został firmie zewnętrznej, możliwy będzie po pozyskaniu dokumentacji, która jest obecnie przedmiotem analizy.

Jednocześnie chcielibyśmy zaznaczyć, że poziom wypowiedzi we fragmencie przytoczonej podczas konferencji korespondencji, byłych już pracowników Gdańskich Nieruchomości, jest poniżej jakiejkolwiek krytyki. Wyrażamy ubolewanie, że osoby o tak niskiej kulturze i profesjonalizmie były pracownikami naszej jednostki. 

piksel

Gdańskie Nieruchomości z siedzibą w Gdańsku, ul. Partyzantów 74, jako Administrator Danych Osobowych informuje, że dane osobowe uzyskane w toku wymiany korespondencji lub rozmowy telefonicznej, gromadzone są wyłącznie w celu realizacji spraw, których dotyczą. Dane mogą być przekazane innym jednostkom organizacyjnym Gminy Miasta Gdańska jeśli wymaga tego przedmiot sprawy. Okres ich przechowywania uzależniony jest od charakteru sprawy i wynosi zazwyczaj 5 lat. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do dostępu do przekazanych danych, ich sprostowania, usunięcia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także przenoszenia danych. Realizacją wspomnianych praw, jak i udzielaniem szczegółowych informacji, zajmuje się Inspektor Ochrony Danych Osobowych, z którym należy kontaktować w siedzibie Administratora Danych Osobowych, poprzez pocztę elektroniczną o adresie iodo@nieruchomoscigda.pl lub formularz dostępny na stronie https://www.nieruchomoscigda.pl/dane-osobowe. Osoba, której dane dotyczą, może również wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Nasze serwisy internetowe wykorzystują pliki cookies, aby spełniać lepiej Państwa oczekiwania. Zapisywanie plików cookies można zablokować zmieniając ustawienia przeglądarki. Szczegółowe informacje dotyczące cookies »

zamknij