Gdańskie Nieruchomości

Wiadomości

Publiczna oferta najmu lokali mieszkalnych w zamian za wykonanie remontu 2020 r. – ponowne uruchomienie interaktywnej listy lokali

W dniu dzisiejszym ponownie uruchomiona została interaktywna lista lokali mieszkalnych dla osób i rodzin zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego ze względu na niskie dochody na 2020 rok.

Publiczna oferta najmu lokali mieszkalnych w zamian za wykonanie remontu przez przyszłego najemcę, skierowana jest do umieszczonych na wykazie osób i rodzin, zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego ze względu na niskie dochody na rok 2020, które zadeklarują wykonanie remontu lokalu we własnym zakresie i na własny koszt.

W dniach 10-12 sierpnia 2020 r. na stronie www.lokaldoremontu.nieruchomoscigda.pl  ponownie dostępna będzie interaktywna lista lokali przeznaczonych do najmu. W tym okresie, wszystkie osoby, do których skierowana jest oferta, a które nie zakwalifikowały się na przydział lokalu w pierwszym terminie, będą miały możliwość zapoznania się z wykazem lokali oraz wyboru maksymalnie 3 z nich. Po dokonaniu wyboru należy poinformować o swoim wyborze WGK drogą mailową, na adres email: wgk@gdansk.gda.pl Osoby nieposiadające dostępu do Internetu, będą mogły zapoznać się z wykazem lokali umieszczonych na stronie internetowej w formie papierowej i dokonać wyboru lokali w siedzibie Referatu Lokalowego WGK – budynek B przy ul. Partyzantów 74, po uprzednim telefonicznym umówieniu się pod numerem 58  323 69 09.

Po dokonaniu wyboru lokali przez osoby zainteresowane, WGK wyda propozycje zapoznania się ze stanem technicznym wybranych lokali wraz z ich adresami. Wydawanie propozycji będzie następowało w okresie udostępnienia wykazu lokali na stronie internetowej i wysyłane będzie na adres e-mail zainteresowanego. Osoby nie posiadające dostępu do Internetu, otrzymają propozycje lokali w siedzibie Referatu Lokalowego WGK w dniu wyboru lokali. 

Przyszły najemca zobowiązany będzie do wykonania remontu lokalu we własnym zakresie i na własny koszt, na podstawie porozumienia zawartego z Gdańskimi Nieruchomościami, które określać będzie zakres, warunki i termin wykonania remontu.

W zamian za remont lokalu najemcy będzie przysługiwało zwolnienie z czynszu najmu, na czas jego realizacji, max. do  12 miesięcy oraz zwolnienie z wpłaty kaucji zabezpieczającej.

Lokale, które nie znajdą najemców w pierwszej edycji PON, umieszczone zostaną na wykazie II edycji, która odbędzie się w terminie 31 sierpnia – 5 września 2020 r., a której wyniki ogłoszone zostaną dnia 23 października 2020 r.

piksel

Gdańskie Nieruchomości z siedzibą w Gdańsku, ul. Partyzantów 74, jako Administrator Danych Osobowych informuje, że dane osobowe uzyskane w toku wymiany korespondencji lub rozmowy telefonicznej, gromadzone są wyłącznie w celu realizacji spraw, których dotyczą. Dane mogą być przekazane innym jednostkom organizacyjnym Gminy Miasta Gdańska jeśli wymaga tego przedmiot sprawy. Okres ich przechowywania uzależniony jest od charakteru sprawy i wynosi zazwyczaj 5 lat. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do dostępu do przekazanych danych, ich sprostowania, usunięcia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także przenoszenia danych. Realizacją wspomnianych praw, jak i udzielaniem szczegółowych informacji, zajmuje się Inspektor Ochrony Danych Osobowych, z którym należy kontaktować w siedzibie Administratora Danych Osobowych, poprzez pocztę elektroniczną o adresie iodo@nieruchomoscigda.pl lub formularz dostępny na stronie https://www.nieruchomoscigda.pl/dane-osobowe. Osoba, której dane dotyczą, może również wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Nasze serwisy internetowe wykorzystują pliki cookies, aby spełniać lepiej Państwa oczekiwania. Zapisywanie plików cookies można zablokować zmieniając ustawienia przeglądarki. Szczegółowe informacje dotyczące cookies »

zamknij