Gdańskie Nieruchomości

Wiadomości

Wspólne Podwórko 2022 - wyniki programu zmieniającego przestrzenie sąsiedzkie w Gdańsku

W Gdańsku mamy już ponad 153 „Wspólne Podwórka’’, które od 2014 r. przeszły metamorfozy przy dofinansowaniu miasta. Wkrótce dołączą do nich następne, bo w tegorocznej edycji konkursu, do realizacji zakwalifikowanych zostało 5 kolejnych wnętrz podwórzowych.

Do konkursu organizowanego przez Gdańskie Nieruchomości od 2014 r. przystąpić mogą m.in. Wspólnoty Mieszkaniowe i inni właściciele nieruchomości dzierżawiący lub współdzierżawiący teren przyległy do budynku, a zakwalifikowane projekty otrzymują dofinasowanie miasta do realizacji zaplanowanych prac. W edycji Programu „Wspólne Podwórko 2022” dofinasowanie wynosi aż do 100 000 zł dla każdego projektu, a zakwalifikowane do realizacji w 2023 r. zostały podwórka w 5 lokalizacjach. 

Ideą programu jest wsparcie mieszkańców w organizacji terenów, z których faktycznie korzystają, zgodnie z ich potrzebami i pomysłami. Wspólnoty Mieszkaniowe, które dzierżawią teren przyległy do budynku, przy wsparciu miasta mogą zorganizować własny punkt gromadzenia odpadów, zagospodarować wody opadowe, urządzić miejsce rekreacji lub zabaw dla dzieci. 

Komisja konkursowa, w której skład wchodzą przedstawiciele Gdańskich Nieruchomości oraz Rady Miasta Gdańska, przy ocenie zgłoszeń dodatkowymi punktami premiuje pomysły na małą retencję, organizację punktu gromadzenia odpadów, ale też urządzenie terenów zielonych i nasadzenia. 

Dotychczas w ramach „Wspólnego Podwórka” nową funkcjonalność i wygląd zyskało 153 podwórka w Gdańsku, a dofinansowanie do realizacji projektów złożonych przez mieszkańców wyniosło około 8,7 mln. 

Do pobrania
Protokół z prac komisji kwalifikująco-oceniającej do Programu Wspólne Podwórko 2022
2023-02-02
pdf | 77,29 KB
piksel

Gdańskie Nieruchomości z siedzibą w Gdańsku, ul. Partyzantów 74, jako Administrator Danych Osobowych informuje, że dane osobowe uzyskane w toku wymiany korespondencji lub rozmowy telefonicznej, gromadzone są wyłącznie w celu realizacji spraw, których dotyczą. Dane mogą być przekazane innym jednostkom organizacyjnym Gminy Miasta Gdańska jeśli wymaga tego przedmiot sprawy. Okres ich przechowywania uzależniony jest od charakteru sprawy i wynosi zazwyczaj 5 lat. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do dostępu do przekazanych danych, ich sprostowania, usunięcia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także przenoszenia danych. Realizacją wspomnianych praw, jak i udzielaniem szczegółowych informacji, zajmuje się Inspektor Ochrony Danych Osobowych, z którym należy kontaktować w siedzibie Administratora Danych Osobowych, poprzez pocztę elektroniczną o adresie iodo@nieruchomoscigda.pl lub formularz dostępny na stronie https://www.nieruchomoscigda.pl/dane-osobowe. Osoba, której dane dotyczą, może również wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Nasze serwisy internetowe wykorzystują pliki cookies, aby spełniać lepiej Państwa oczekiwania. Zapisywanie plików cookies można zablokować zmieniając ustawienia przeglądarki. Szczegółowe informacje dotyczące cookies »

zamknij