Gdańskie Nieruchomości

Wiadomości

Poznaliśmy wyniki konkursu „Wspólne Podwórko 2020”

Już po raz siódmy Gdańskie Nieruchomości wspólnie z mieszkańcami, zrewolucjonizują lokalne przestrzenie sąsiedzkie. Niemal 20 podwórek już wkrótce zmieni oblicze i stanie się przestrzenią przyjazną dla mieszkańców.

19 zwycięskich projektów, dzięki którym mieszkańcy zyskają atrakcyjną i przyjazną przestrzeń sąsiedzką, już w przyszłym roku zrealizujemy m.in. w Nowym Porcie, Wrzeszczu, Brzeźnie i Śródmieściu. W tym roku, każdy zakwalifikowany projekt, liczyć może na dofinansowanie w wysokości do 80 tys. zł kosztów realizacji.

Zapoczątkowany w 2014 r. program konkursowy „Wspólne Podwórko” skierowany  jest do wspólnot mieszkaniowych i właścicieli nieruchomości dzierżawiących podwórka od Miasta. Do dziś, wspólnie z mieszkańcami zrealizowaliśmy już niemal 200 zagospodarowań w ramach programów podwórkowych, w tym 131 właśnie w ramach Wspólnego Podwórka, przy dofinansowaniu na kwotę ponad 7, 7 mln zł. 

W ramach dotychczasowych metamorfoz, gdańskie podwórka zyskały m.in. tereny rekreacyjne, place zabaw, nowe wiaty śmietnikowe, ogrodzenia czy cieszące oko nasadzenia zieleni. Wszystko to zrealizowane zostało zgodnie z wolą i pomysłami mieszkańców. W projekcie zagospodarowania podwórza wnioskodawcy zobligowani byli do zastosowania materiałów łatwo przepuszczalnych wody opadowe, a także do przedstawienia rozwiązań w zakresie zatrzymania wód opadowych na terenach przyległych do nieruchomości. Zastosowanie elementów małej retencji np. studni chłonnej, ogrodu deszczowego lub oczka wodnego, pozwalało Wnioskodawcom uzyskać dodatkowe punktu w końcowej ocenie projektu.

W związku z sytuacją epidemiczną, z którą zmagamy się wszyscy od kilku miesięcy, dostosowaliśmy założenia programu i wydłużyliśmy termin składania wniosków konkursowych do tegorocznej edycji programu, do 30 września 2020 r., Umożliwiło to wszystkim zainteresowanym, przygotowanie się do udziału w konkursie, również w tym trudnym okresie. Wraz z wydłużeniem terminu składania wniosków, zmianie uległ termin realizacji projektów wyłonionych w bieżącej edycji konkursu. W tej edycji, wyjątkowo, prace związane z realizacją projektów zaplanowane zostały na kolejny rok i potrwają maksymalnie do 31 października 2021 r.  

Pełna lista zwycięskich projektów https://www.nieruchomoscigda.pl/wiadomosci/aktualnosci,2882.html  

 

piksel

Gdańskie Nieruchomości z siedzibą w Gdańsku, ul. Partyzantów 74, jako Administrator Danych Osobowych informuje, że dane osobowe uzyskane w toku wymiany korespondencji lub rozmowy telefonicznej, gromadzone są wyłącznie w celu realizacji spraw, których dotyczą. Dane mogą być przekazane innym jednostkom organizacyjnym Gminy Miasta Gdańska jeśli wymaga tego przedmiot sprawy. Okres ich przechowywania uzależniony jest od charakteru sprawy i wynosi zazwyczaj 5 lat. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do dostępu do przekazanych danych, ich sprostowania, usunięcia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także przenoszenia danych. Realizacją wspomnianych praw, jak i udzielaniem szczegółowych informacji, zajmuje się Inspektor Ochrony Danych Osobowych, z którym należy kontaktować w siedzibie Administratora Danych Osobowych, poprzez pocztę elektroniczną o adresie iodo@nieruchomoscigda.pl lub formularz dostępny na stronie https://www.nieruchomoscigda.pl/dane-osobowe. Osoba, której dane dotyczą, może również wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Nasze serwisy internetowe wykorzystują pliki cookies, aby spełniać lepiej Państwa oczekiwania. Zapisywanie plików cookies można zablokować zmieniając ustawienia przeglądarki. Szczegółowe informacje dotyczące cookies »

zamknij