Gdańskie Nieruchomości

Wiadomości

Dwuetapowy konkurs na najem lokali użytkowych: do 19.10.2018 r.

PREZYDENT MIASTA GDAŃSKA
zaprasza do składania pisemnych ofert na najem wolnego prawnie i fizycznie lokalu użytkowego przy ulicy Garncarska 18/20 przeznaczonego do oddania w najem w trybie dwuetapowego pisemnego konkursu ofert – w drodze zbierania i wyboru ofert.

Zawiejska 12 - oświadczenie

Oświadczenie Gdańskich Nieruchomości w sprawie złego stanu technicznego budynku przy ul. Zawiejskiej 12 w Gdańsku

Wynik naboru

Informacja o wyniku naboru na stanowisko inspektora / st. inspektora nadzoru

Wynik naboru

Informacja o wyniku naboru na stanowisko ds. technicznych.

Oświadczenie w sprawie budynku przy ul. Zawiejskiej 12

W nawiązaniu do oświadczenia Gdańskich Nieruchomości z dnia 31.08.2018 r. w sprawie budynku przy ul. Zawiejskiej 12 informujemy, że podstawą do ponoszenia przez Gdańskie Nieruchomości opłat na rzecz Wspólnot Mieszkaniowych są podjęte przez właścicieli lokali prawomocne Uchwały, w których określona jest wysokości opłat związanych z zarządzaniem nieruchomością wspólną. Na podstawie tych Uchwał wystawiane są zawiadomienia o ich wysokości opłat, zawierające również ustaloną przez właścicieli wysokość zaliczek na poczet dostawy mediów.

Rudy Kot już wkrótce do wynajęcia

Miejsce, w którym odbył się pierwszy koncert rockowy w Polsce, lokal użytkowy o powierzchni ponad tysiąca metrów kwadratowych, już wkrótce ponownie na mapie kulturalnej Miasta Gdańska.

Przetarg na najem lokali użytkowych: 28.09.2018 r.

PREZYDENT MIASTA GDAŃSKA
zaprasza do uczestnictwa w dniu 28 września 2018 roku w przetargu publicznym ograniczonym i nieograniczonym – ustnej licytacji stawki czynszu na najem niżej wymienionych lokali użytkowych stanowiących mienie komunalne.

Przetarg na najem lokali użytkowych: 20.09.2018 r.

PREZYDENT MIASTA GDAŃSKA
zaprasza do uczestnictwa w dniu 20 września 2018 r. w przetargu publicznym ograniczonym – ustnej licytacji stawki czynszu na najem niżej wymienionych lokali użytkowych stanowiących mienie komunalne

Wynik naboru

Informacja o wyniku naboru na stanowisko administratora .

Wynik naboru

Informacja o wyniku naboru na stanowisko stanowisko ds. wspólnot.

Wynik naboru

Informacja o wyniku naboru na stanowisko stanowisko ds. finansowych.

Nowy wygląd i funkcjonalność naszej strony www

Miło nam poinformować, że strona internetowa Gdańskich Nieruchomości zmieniła dziś wygląd. Wraz ze zmianą stylistyki wprowadziliśmy szereg udogodnień, które pozwolą w dużo bardziej komfortowy sposób na korzystanie z jej funkcjonalności.

Wynik naboru

Informacja o wyniku naboru na stanowisko administratora.

Wynik naboru

Informacja o wyniku naboru na stanowisko ds. nieruchomości.

Wynik naboru

Informacja o wyniku naboru na stanowisko ds. rozliczeń.
piksel

Gdańskie Nieruchomości z siedzibą w Gdańsku, ul. Partyzantów 74, jako Administrator Danych Osobowych informuje, że dane osobowe uzyskane w toku wymiany korespondencji lub rozmowy telefonicznej, gromadzone są wyłącznie w celu realizacji spraw, których dotyczą. Dane mogą być przekazane innym jednostkom organizacyjnym Gminy Miasta Gdańska jeśli wymaga tego przedmiot sprawy. Okres ich przechowywania uzależniony jest od charakteru sprawy i wynosi zazwyczaj 5 lat. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do dostępu do przekazanych danych, ich sprostowania, usunięcia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także przenoszenia danych. Realizacją wspomnianych praw, jak i udzielaniem szczegółowych informacji, zajmuje się Inspektor Ochrony Danych Osobowych, z którym należy kontaktować w siedzibie Administratora Danych Osobowych, poprzez pocztę elektroniczną o adresie iodo@nieruchomoscigda.pl lub formularz dostępny na stronie https://www.nieruchomoscigda.pl/dane-osobowe. Osoba, której dane dotyczą, może również wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Nasze serwisy internetowe wykorzystują pliki cookies, aby spełniać lepiej Państwa oczekiwania. Zapisywanie plików cookies można zablokować zmieniając ustawienia przeglądarki. Szczegółowe informacje dotyczące cookies »

zamknij