Gdańskie Nieruchomości

Wiadomości

Wynik naboru

Informacja o wyniku naboru na stanowisko ds. monitorowania należności.

Wynik naboru

Informacja o wyniku naboru na stanowisko ds. opłat.

Wynik naboru

Informacja o wyniku naboru na stanowisko ds. funduszy.

Wynik naboru

Informacja o wyniku naboru na stanowisko ds. inwestycji.

Wynik naboru

Informacja o wyniku naboru na stanowisko ds. komunikacji i informacji.

OFERTA PRACY: Stanowiska ds. technicznych

Jesteśmy ważnym podmiotem na rynku nieruchomości, zarządzając ponad 17 tys. lokali mieszkalnych i użytkowych. Wykonujemy zadania w zakresie administrowania, obsługi technicznej, finansowej oraz inwestycyjnej gminnego zasobu nieruchomości.
Chcesz pracować na rzecz Mieszkanek i Mieszkańców Gdańska, lubisz pracę z ludźmi i nie boisz się ciekawych wyzwań zawodowych – dołącz do naszego zespołu.
DYREKTOR GDAŃSKICH NIERUCHOMOŚCI
ul. Partyzantów 74, 80-254 Gdańsk,
ogłasza nabór na wolne stanowiska urzędnicze: Stanowiska ds. technicznych.

Wynik naboru

Informacja o wyniku naboru na stanowisko ds. nadzoru właścicielskiego .

Wynik naboru

Informacja o wyniku naboru na stanowisko ds. zamówień publicznych.

Wynik naboru

Informacja o wyniku naboru na stanowisko ds. kadr.

Wynik naboru

Informacja o wyniku naboru na stanowisko ds. rozliczeń finansowych projektów.

Pożar budynku przy ul. Szklana Huta 40

Dziś nad ranem doszło do pożaru niezamieszkałego budynku przy ul. Szklana Huta 40 w Letnicy. Po zdarzeniu, które miało miejsce 22 stycznia br., kiedy znacznie uszkodzona została konstrukcja budynku, został on wykwaterowany, a mieszkańcy otrzymali pomoc i lokale zastępcze. Budynek został zabezpieczony przed dostępem osób postronnych i odłączony od instalacji elektrycznej. Prawdopodobną przyczyną ponownego pożaru było więc podpalenie. Na miejscu służby techniczne Gdańskich Nieruchomości zakończyły czynności zabezpieczające i mające na celu określenie stanu nieruchomości.

Wynik naboru

Informacja o wyniku naboru na stanowisko Inspektora nadzoru.

Wynik naboru

Informacja o wyniku naboru na stanowiska administratora.

Wynik naboru

Informacja o wyniku naboru na stanowisko ds. finansowo-księgowych.

Gdańskie Nieruchomości i Państwowe Szkoły Budownictwa w Gdańsku zawarły porozumienie o współpracy.

Państwowe Szkoły Budownictwa im. prof. Mariana Osińskiego w Gdańsku i Gdańskie Nieruchomości zawarły porozumienie o współpracy. Młodzież kształcąca się w kierunkach związanych z branżą budowlaną i instalatorską zyska możliwość zdobycia praktyk zawodowych, zapoznania się z działalnością miejskiej jednostki, a w przyszłości także szansę na zatrudnienie.

Wynik naboru

Informacja o wyniku naboru na stanowisko ds. technicznych.

Wynik naboru

Informacja o wyniku naboru na stanowisko Zastępcy Kierownika Działu Utrzymania Technicznego i Porządku.

Wynik naboru

Informacja o wyniku naboru na stanowisko ds. zamówień publicznych.

Kategorie

piksel

Gdańskie Nieruchomości z siedzibą w Gdańsku, ul. Partyzantów 74, jako Administrator Danych Osobowych informuje, że dane osobowe uzyskane w toku wymiany korespondencji lub rozmowy telefonicznej, gromadzone są wyłącznie w celu realizacji spraw, których dotyczą. Dane mogą być przekazane innym jednostkom organizacyjnym Gminy Miasta Gdańska jeśli wymaga tego przedmiot sprawy. Okres ich przechowywania uzależniony jest od charakteru sprawy i wynosi zazwyczaj 5 lat. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do dostępu do przekazanych danych, ich sprostowania, usunięcia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także przenoszenia danych. Realizacją wspomnianych praw, jak i udzielaniem szczegółowych informacji, zajmuje się Inspektor Ochrony Danych Osobowych, z którym należy kontaktować w siedzibie Administratora Danych Osobowych, poprzez pocztę elektroniczną o adresie iodo@nieruchomoscigda.pl lub formularz dostępny na stronie https://www.nieruchomoscigda.pl/dane-osobowe. Osoba, której dane dotyczą, może również wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Nasze serwisy internetowe wykorzystują pliki cookies, aby spełniać lepiej Państwa oczekiwania. Zapisywanie plików cookies można zablokować zmieniając ustawienia przeglądarki. Szczegółowe informacje dotyczące cookies »

zamknij