Gdańskie Nieruchomości

Wiadomości

Konkurs ofert na najem lokali użytkowych

Prezydent Miasta Gdańska zaprasza do składania pisemnych ofert na najem wolnych prawnie i fizycznie lokali użytkowych trybie pisemnego konkursu ofert – w drodze zbierania i wyboru ofert.

OFERTA PRACY: Inspektor nadzoru

DYREKTOR GDAŃSKICH NIERUCHOMOŚCI
ul. Partyzantów 74, 80-254 Gdańsk,
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Inspektor nadzoru.

Najem w trybie bezprzetargowym: do 05 sierpnia 2019 roku

Zarządzenie zmieniające Zarządzenie Nr 1053/19 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 10 lipca 2019 roku w sprawie zatwierdzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu lokali użytkowych do oddania w najem w trybie bezprzetargowym w drodze zbierania i wyboru ofert.

Przetarg na najem lokali użytkowych

Prezydent Miasta Gdańska zaprasza do uczestnictwa w dniu 9 września 2019 roku w przetargu publicznym ograniczonym i nieograniczonym – ustnej licytacji stawki czynszu na najem niżej wymienionych lokali użytkowych stanowiących mienie komunalne.

Lista lokali użytkowych z przeznaczeniem na garaże

Prezydent Miasta Gdańska zaprasza do składania pisemnych ofert na najem wolnych prawnie i fizycznie lokali użytkowych w trybie pisemnego konkursu ofert – w drodze zbierania i wyboru ofert z przeznaczeniem na garaże.

Lokal na start za złotówkę - cztery lokale do wynajęcia

W dniu 15.07.2019 r. rozpoczęła się druga tura czwartej edycji programu "Lokal na start za złotówkę". W tej procedurze nie ma lokali z przeznaczeniem na ograniczoną działalność. Jedynym warunkiem jest prowadzenie działalności gospodarczej w okresie do 12, 24, 36 miesięcy poprzedzających złożenie oferty.

Wynik naboru

Informacja o wyniku naboru na stanowisko Inspektora nadzoru.

Wynik naboru

Informacja o wyniku naboru na stanowisko Administratora.

Kategorie

piksel

Gdańskie Nieruchomości z siedzibą w Gdańsku, ul. Partyzantów 74, jako Administrator Danych Osobowych informuje, że dane osobowe uzyskane w toku wymiany korespondencji lub rozmowy telefonicznej, gromadzone są wyłącznie w celu realizacji spraw, których dotyczą. Dane mogą być przekazane innym jednostkom organizacyjnym Gminy Miasta Gdańska jeśli wymaga tego przedmiot sprawy. Okres ich przechowywania uzależniony jest od charakteru sprawy i wynosi zazwyczaj 5 lat. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do dostępu do przekazanych danych, ich sprostowania, usunięcia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także przenoszenia danych. Realizacją wspomnianych praw, jak i udzielaniem szczegółowych informacji, zajmuje się Inspektor Ochrony Danych Osobowych, z którym należy kontaktować w siedzibie Administratora Danych Osobowych, poprzez pocztę elektroniczną o adresie iodo@nieruchomoscigda.pl lub formularz dostępny na stronie https://www.nieruchomoscigda.pl/dane-osobowe. Osoba, której dane dotyczą, może również wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Nasze serwisy internetowe wykorzystują pliki cookies, aby spełniać lepiej Państwa oczekiwania. Zapisywanie plików cookies można zablokować zmieniając ustawienia przeglądarki. Szczegółowe informacje dotyczące cookies »

zamknij