Gdańskie Nieruchomości

Wiadomości

Wynik naboru

Informacja o wyniku naboru na Stanowisko ds. organizacyjnych.

Drugi przetarg na najem garaży: 18.09.2019 r.

Lista komunalnych lokali użytkowych, które nie znalazły oferentów w I przetargu organizowanym w dniu 10 września 2019 roku, biorących udział w dniu 18 września 2019 roku w II przetargu publicznym ograniczonym – ustnej licytacji stawki czynszu na najem niżej wymienionych lokali użytkowych z przeznaczeniem na garaże.

Wynik naboru

Informacja o wyniku naboru na Stanowiska ds. dokumentacji technicznej w branżach sanitarnej i elektrycznej.

Drugi przetarg na najem lokali użytkowych: 17.09.2019 r.

Lista komunalnych lokali użytkowych, które nie znalazły oferentów w I przetargu organizowanym w dniu 9 września 2019 roku, biorących udział w dniu 17 września 2019 roku w II przetargu publicznym ograniczonym i nieograniczonym – ustnej licytacji stawki czynszu na najem niżej wymienionych lokali użytkowych.

OFERTA PRACY: Inspektor nadzoru

DYREKTOR GDAŃSKICH NIERUCHOMOŚCI
ul. Partyzantów 74, 80-254 Gdańsk,
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Inspektor nadzoru.

Wynik naboru

Informacja o wyniku naboru na stanowisko Administratora.

Uruchomiono listę w ramach PON

Informujemy, że 2 września 2019 r. uruchomiona została interaktywna lista w ramach III edycji Publicznej Oferty Najmu Lokali Socjalnych. Lista będzie aktywna do 12 września 2019 r. do godz. 24.00, a wyniki opublikowane zostaną 11 października 2019 r.

Zarządzenie Nr 1338/19 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 22 sierpnia 2019 r.

Zarządzenie zmieniające Zarządzenie Nr 1086/19 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 12 lipca 2019 roku w sprawie zatwierdzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu lokali użytkowych do oddania w najem w trybie pisemnego konkursu ofert w drodze zbierania i wyboru ofert z przeznaczeniem na garaże.

Wynik naboru

Informacja o wyniku naboru na Stanowisko ds. kosztorysowania.

Wyniki II edycji Publicznej Oferty Najmu Lokali socjalnych 2019 roku.

Wyniki II edycji Publicznej Oferty najmu lokali socjalnych 2019, skierowanej do osób umieszczonych na zatwierdzonym przez Prezydenta Miasta Gdańska wykazie osób oczekujących na lokal socjalny. Projekt został przygotowany i zrealizowany przez Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Gdańsku we współpracy z Gdańskimi Nieruchomościami. Poniżej zestawienie wyników II edycji.

Remont nawierzchni

Rozpoczęliśmy prace związane z przebudową nawierzchni oraz nową organizacją miejsc postojowych w bezpośrednim sąsiedztwie Gdańskich Nieruchomości i Urzędu Miejskiego przy ul. Partyzantów 74. W trakcie trwania prac występować będzie czasowa zmiana organizacji ruchu pieszego i miejsc postojowych. Już jesienią korzystać będziemy z nowej przestrzeni i większej ilości miejsc parkingowych. Zakończenie robót planowane jest w październiku tego roku. Miejsca parkingowe oraz wejście dla osób niepełnosprawnych zlokalizowane są z tyłu budynku Urzędu Miejskiego. Przepraszamy za tymczasowe utrudnienia i prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności oraz dostosowanie się do zmian organizacji ruchu.

Wynik naboru

Informacja o wyniku naboru na stanowisko Kierownika Działu Finansowo-Ekonomicznego.

Wynik naboru

Informacja o wyniku naboru na Stanowisko ds. technicznych.

Wynik naboru

Informacja o wyniku naboru na stanowisko Inspektora nadzoru.

Wynik naboru

Informacja o wyniku naboru na Stanowisko ds. nadzoru właścicielskiego.

Otwarcie lokalu przy ul. Biskupiej

W poniedziałek 29 lipca nastąpiło uroczyste otwarcie lokalu przy ul. Biskupiej 4. Na rzecz mieszkańców w lokalu działać będą m.in. Centrum Wsparcia Seniora, Dom Sąsiedzki, Centrum Aktywizacji Zawodowej oraz Gdańskie Centrum Równego Traktowania. Parter i piętro budynku zostały przez nas kompleksowo wyremontowane i dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami w ramach projektu rewitalizacji.

Kategorie

piksel

Gdańskie Nieruchomości z siedzibą w Gdańsku, ul. Partyzantów 74, jako Administrator Danych Osobowych informuje, że dane osobowe uzyskane w toku wymiany korespondencji lub rozmowy telefonicznej, gromadzone są wyłącznie w celu realizacji spraw, których dotyczą. Dane mogą być przekazane innym jednostkom organizacyjnym Gminy Miasta Gdańska jeśli wymaga tego przedmiot sprawy. Okres ich przechowywania uzależniony jest od charakteru sprawy i wynosi zazwyczaj 5 lat. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do dostępu do przekazanych danych, ich sprostowania, usunięcia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także przenoszenia danych. Realizacją wspomnianych praw, jak i udzielaniem szczegółowych informacji, zajmuje się Inspektor Ochrony Danych Osobowych, z którym należy kontaktować w siedzibie Administratora Danych Osobowych, poprzez pocztę elektroniczną o adresie iodo@nieruchomoscigda.pl lub formularz dostępny na stronie https://www.nieruchomoscigda.pl/dane-osobowe. Osoba, której dane dotyczą, może również wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Nasze serwisy internetowe wykorzystują pliki cookies, aby spełniać lepiej Państwa oczekiwania. Zapisywanie plików cookies można zablokować zmieniając ustawienia przeglądarki. Szczegółowe informacje dotyczące cookies »

zamknij