Gdańskie Nieruchomości

Wiadomości

Wynik naboru

Informacja o wyniku naboru na stanowisko ds. magazynowych.

BOM 4 w nowej siedzibie

Uprzejmie informujemy, że Biuro Obsługi Mieszkańców nr 4 zakończyło adaptację nowych pomieszczeń biurowych w budynku przy ul. Gościnnej 17 w Gdańsku.

Przetarg na najem lokali użytkowych: 22.11.2018 r.

PREZYDENT MIASTA GDAŃSKA
zaprasza do uczestnictwa w dniu 22 listopada 2018 roku w przetargu publicznym ograniczonym i nieograniczonym – ustnej licytacji stawki czynszu na najem niżej wymienionych lokali użytkowych stanowiących mienie komunalne.

Wynik naboru

Informacja o wyniku naboru na stanowisko ds. technicznych.

Pożar budynku przy ul. Podmiejskiej 11/11a

W związku z pożarem, który miał miejsce w dniu 6.10.2018 r. w niezamieszkałym budynku przy ul. Podmiejskiej 11/11a, w dniu 7.10.2018 r. Gdańskie Nieruchomości podjęły prace zabezpieczające budynek oraz otoczenie.

Wynik naboru

Informacja o wyniku naboru na stanowisko inspektora /st. inspektora nadzoru.

"Rudy Kot" czeka na najemcę

Lokal przy ul. Garncarskiej 18/20, dawny Rudy Kot, miejsce w którym odbył się pierwszy koncert rockowy w Polsce i o którym w 1957 roku w Rejsach pisano, że ,,…jako klub Pracowników Kultury z powodzeniem prowadzi dającą dobre wyniki pracę z młodzieżą…’’ czeka na najemcę.

Wynik naboru

Informacja o wyniku naboru na stanowisko administratora.

Wynik naboru

Informacja o wyniku naboru na stanowisko ds. utrzymania porządku i czystości.

Wynik naboru

Informacja o wyniku naboru na stanowisko ds. nieruchomości.

Porozumienie o rozszerzeniu współpracy z MOPR

W piątek, 14 września 2018 r., Gdańskie Nieruchomości i Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku podpisały wspólne porozumienie o realizacji celu pod nazwą: „Rozszerzenie dostępu do informacji na temat możliwości wsparcia osób w trudnej sytuacji ekonomicznej”.

Wynik naboru

Informacja o wyniku naboru na stanowisko inspektora / st. inspektora nadzoru

Wynik naboru

Informacja o wyniku naboru na stanowisko ds. technicznych.

Oświadczenie w sprawie budynku przy ul. Zawiejskiej 12

W nawiązaniu do oświadczenia Gdańskich Nieruchomości z dnia 31.08.2018 r. w sprawie budynku przy ul. Zawiejskiej 12 informujemy, że podstawą do ponoszenia przez Gdańskie Nieruchomości opłat na rzecz Wspólnot Mieszkaniowych są podjęte przez właścicieli lokali prawomocne Uchwały, w których określona jest wysokości opłat związanych z zarządzaniem nieruchomością wspólną. Na podstawie tych Uchwał wystawiane są zawiadomienia o ich wysokości opłat, zawierające również ustaloną przez właścicieli wysokość zaliczek na poczet dostawy mediów.
piksel

Gdańskie Nieruchomości z siedzibą w Gdańsku, ul. Partyzantów 74, jako Administrator Danych Osobowych informuje, że dane osobowe uzyskane w toku wymiany korespondencji lub rozmowy telefonicznej, gromadzone są wyłącznie w celu realizacji spraw, których dotyczą. Dane mogą być przekazane innym jednostkom organizacyjnym Gminy Miasta Gdańska jeśli wymaga tego przedmiot sprawy. Okres ich przechowywania uzależniony jest od charakteru sprawy i wynosi zazwyczaj 5 lat. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do dostępu do przekazanych danych, ich sprostowania, usunięcia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także przenoszenia danych. Realizacją wspomnianych praw, jak i udzielaniem szczegółowych informacji, zajmuje się Inspektor Ochrony Danych Osobowych, z którym należy kontaktować w siedzibie Administratora Danych Osobowych, poprzez pocztę elektroniczną o adresie iodo@nieruchomoscigda.pl lub formularz dostępny na stronie https://www.nieruchomoscigda.pl/dane-osobowe. Osoba, której dane dotyczą, może również wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Nasze serwisy internetowe wykorzystują pliki cookies, aby spełniać lepiej Państwa oczekiwania. Zapisywanie plików cookies można zablokować zmieniając ustawienia przeglądarki. Szczegółowe informacje dotyczące cookies »

zamknij