Gdańskie Nieruchomości

Dział Nieruchomości

Opis procedury:

Dzierżawa gruntów będących własnością Gminy Miasta Gdańska, odbywa się w oparciu o Uchwałę Nr XIV/187/11 Rady Miasta Gdańska z dnia 30.06.2011 r., w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami Miasta Gdańska oraz Regulamin oddawania w dzierżawę niezabudowanych nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Miasta Gdańska.

 1. złożenie wniosku;
 2. grunty przeznaczone do wydzierżawienia umieszczane są na wykazie zatwierdzonym Zarządzeniem Prezydenta Miasta Gdańska, który podlega wywieszeniu na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Gdańsku i Gdańskich Nieruchomości, oraz opublikowaniu na stronach internetowych www.gdansk.pl, www.nieruchomoscigda.pl;
 3. oferent zainteresowany dzierżawą gruntu znajdującego się na wykazie, obowiązany jest do złożenia oferty w Dziale Nieruchomości przy ul. Dyrekcyjnej 6 lub w Biurach Obsługi Mieszkańców Nr 1, 2, 4, 7, 8, 9 ( pobierz wzór oferty );
 4. w przypadku wpłynięcia kilku ofert, oferentów zaprasza się na ustną licytację stawki czynszu dzierżawnego w celu wyłonienia najkorzystniejszej oferty;
 5. podpisanie umowy dzierżawy.

Wymagane dokumenty:

 1. wniosek o dzierżawę nieruchomości gruntowej lub jej części zawierający położenie (adres, nr działki, obręb), powierzchnię do dzierżawy, cel dzierżawy i planowany sposób zagospodarowania oraz proponowany okres dzierżawy ( pobierz przykładowy wniosek );
 2. aktualna mapa geodezyjna z zaznaczonym terenem do wydzierżawienia.

Podstawy prawne:

 • Zarządzenie Nr 406/16 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 30.03.2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek czynszu dzierżawnego za nieruchomości gruntowe stanowiące zasób Gminy Miasta Gdańska, wydzierżawiane na cele inne niż rolnicze.
  zobacz »
 • Uchwała Nr XIV/187/11 Rady Miasta Gdańska z dnia 30.06.2011 r., w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami Miasta Gdańska
  pobierz

Miejsce złożenia dokumentów / załatwienia sprawy:

Gdańskie Nieruchomości
Dział Nieruchomości - Biuro ds. Dzierżaw Nieruchomości
ul. Dyrekcyjna 6A,
80-852 Gdańsk
tel: 58 305 11 45
e-mail: un@nieruchomoscigda.pl

Opis procedury:

Dzierżawa gruntów będących własnością Gminy Miasta Gdańska, odbywa się w oparciu o Uchwałę Nr XIV/187/11 Rady Miasta Gdańska z dnia 30.06.2011 r., w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami Miasta Gdańska oraz Zarządzenie Nr 1408/11 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 12 października 2011 r. w sprawie określenia zasad i trybu oddawania w dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Miasta Gdańska na cele związane z gospodarką rolną.

 1. złożenie wniosku;
 2. grunty przeznaczone do wydzierżawienia umieszczane są na wykazie zatwierdzonym Zarządzeniem Prezydenta Miasta Gdańska, który podlega wywieszeniu na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Gdańsku i Gdańskich Nieruchomości, oraz opublikowaniu na stronach internetowych: www.gdansk.pl, www.nieruchomoscigda.pl;
 3. oferent zainteresowany dzierżawą gruntu znajdującego się na wykazie, obowiązany jest do złożenia oferty w Dziale Nieruchomości przy ul. Dyrekcyjnej 6 ( pobierz wzór oferty );
 4. w przypadku wpłynięcia kilku ofert, oferentów zaprasza się na ustną licytację stawki czynszu dzierżawnego w celu wyłonienia najkorzystniejszej oferty;
 5. podpisanie umowy dzierżawy.

Wymagane dokumenty:

 1. wniosek o dzierżawę nieruchomości gruntowej lub jej części zawierający położenie (adres, nr działki, obręb), powierzchnię do dzierżawy, cel dzierżawy i planowany sposób zagospodarowania oraz proponowany okres dzierżawy ( pobierz przykładowy wniosek ),
 2. aktualna mapa geodezyjna z zaznaczonym terenem do wydzierżawienia

Podstawy prawne:

 • Uchwała Nr XIV/187/11 Rady Miasta Gdańska z dnia 30.06.2011 r., w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami Miasta Gdańska
  pobierz
 • Zarządzenie Nr 1408/11 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 12 października 2011 r. w sprawie określenia zasad i trybu oddawania w dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Miasta Gdańska na cele związane z gospodarką rolną
  pobierz
 • Zarządzenie Nr 894/09 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie określenia wysokości minimalnych stawek czynszu za dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Miasta Gdańska na cele związane z gospodarką rolną
  pobierz

Miejsce złożenia dokumentów / załatwienia sprawy:

Gdańskie Nieruchomości
Dział Nieruchomości - Biuro ds. Dzierżaw Nieruchomości
ul. Dyrekcyjna 6A,
80-852 Gdańsk
tel: 58 305 11 45
e-mail: un@nieruchomoscigda.pl

Opis procedury:

Dzierżawa gruntów będących własnością Gminy Miasta Gdańska, odbywa się w oparciu o Uchwałę Nr XIV/187/11 Rady Miasta Gdańska z dnia 30.06.2011 r., w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami Miasta Gdańska oraz Zarządzenie Nr 1300/11 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 20 września 2011 r. w sprawie zasad i trybu oddawania w dzierżawę nieruchomości gruntowych lub ich części o przeznaczeniu innym niż rolnicze, stanowiących własność Gminy Miasta Gdańska.

 1. złożenie wniosku
 2. grunty przeznaczone do wydzierżawienia umieszczane są na wykazie zatwierdzonym Zarządzeniem Prezydenta Miasta Gdańska, który podlega wywieszeniu na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Gdańsku i Gdańskich Nieruchomości, oraz opublikowaniu na stronach internetowych: www.gdansk.pl, www.nieruchomoscigda.pl,
 3. oferent zainteresowany dzierżawą gruntu znajdującego się na wykazie, obowiązany jest do złożenia oferty w Dziale Nieruchomości przy ul. Dyrekcyjnej 6
  ( pobierz wzór oferty )
 4. w przypadku wpłynięcia kilku ofert, oferentów zaprasza się na ustną licytację stawki czynszu dzierżawnego w celu wyłonienia najkorzystniejszej oferty,
 5. podpisanie umowy dzierżawy.

Wymagane dokumenty:

 1. wniosek o dzierżawę nieruchomości gruntowej lub jej części zawierający położenie (adres, nr działki, obręb), powierzchnię do dzierżawy, cel dzierżawy i planowany sposób zagospodarowania oraz proponowany okres dzierżawy ( pobierz przykładowy wniosek ),
 2. aktualna mapa geodezyjna z zaznaczonym terenem do wydzierżawienia

Podstawy prawne:

 • Zarządzenie Nr 406/16 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 30.03.2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek czynszu dzierżawnego za nieruchomości gruntowe stanowiące zasób Gminy Miasta Gdańska, wydzierżawiane na cele inne niż rolnicze.
  zobacz »
 • Uchwała Nr XIV/187/11 Rady Miasta Gdańska z dnia 30.06.2011 r., w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami Miasta Gdańska
  pobierz
 • Zarządzenie Nr 1300/11 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 20 września 2011 r. w sprawie zasad i trybu oddawania w dzierżawę nieruchomości gruntowych lub ich części o przeznaczeniu innym niż rolnicze, stanowiących własność Gminy Miasta Gdańska
  pobierz

Miejsce złożenia dokumentów / załatwienia sprawy:

Gdańskie Nieruchomości
Dział Nieruchomości - Biuro ds. Dzierżaw Nieruchomości
ul. Dyrekcyjna 6A,
80-852 Gdańsk
Tel: 58 305 11 45
e-mail: un@nieruchomoscigda.pl

Aktualne ogłoszenia

piksel

Gdańskie Nieruchomości z siedzibą w Gdańsku, ul. Partyzantów 74, jako Administrator Danych Osobowych informuje, że dane osobowe uzyskane w toku wymiany korespondencji lub rozmowy telefonicznej, gromadzone są wyłącznie w celu realizacji spraw, których dotyczą. Dane mogą być przekazane innym jednostkom organizacyjnym Gminy Miasta Gdańska jeśli wymaga tego przedmiot sprawy. Okres ich przechowywania uzależniony jest od charakteru sprawy i wynosi zazwyczaj 5 lat. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do dostępu do przekazanych danych, ich sprostowania, usunięcia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także przenoszenia danych. Realizacją wspomnianych praw, jak i udzielaniem szczegółowych informacji, zajmuje się Inspektor Ochrony Danych Osobowych, z którym należy kontaktować w siedzibie Administratora Danych Osobowych, poprzez pocztę elektroniczną o adresie iodo@nieruchomoscigda.pl lub formularz dostępny na stronie https://www.nieruchomoscigda.pl/dane-osobowe. Osoba, której dane dotyczą, może również wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Nasze serwisy internetowe wykorzystują pliki cookies, aby spełniać lepiej Państwa oczekiwania. Zapisywanie plików cookies można zablokować zmieniając ustawienia przeglądarki. Szczegółowe informacje dotyczące cookies »

zamknij