Gdańskie Nieruchomości

Dział Nieruchomości

Obsługa lokali użytkowych będących własnością Gminy Miasta Gdańska odbywa się w Dziale Nieruchomości. Terenem działania jest obszar administracyjny Miasta Gdańska .

rekordy: 20.
l.p.
Powierzchnia
2
18.44 m2
BOM 2
wolny
3
124.83 m2
BOM 8
wolny
4
90.90 m2
BOM 8
wolny
5
69.05 m2
BOM 7
wolny
6
77.91 m2
BOM 2
wolny
7
79.03 m2
BOM 2
wolny
8
77.37 m2
BOM 8
wolne do użyczenia
9
34.38 m2
BOM 8
wolne do użyczenia
10
18.30 m2
BOM 2
wolny
11
47.68 m2
BOM 8
wolne do użyczenia
12
122.25 m2
BOM 2
wolny
13
48.23 m2
BOM 8
wolny
14
142.87 m2
BOM 7
wolny
15
35.38 m2
BOM 4
wolny
16
413.62 m2
BOM 2
wolny
17
86.88 m2
BOM 7
wolny
18
539.50 m2
BOM 2
wolny
19
46.20 m2
BOM 7
wolne do użyczenia
20
126.54 m2
BOM 8
wolny
piksel

Gdańskie Nieruchomości z siedzibą w Gdańsku, ul. Partyzantów 74, jako Administrator Danych Osobowych informuje, że dane osobowe uzyskane w toku wymiany korespondencji lub rozmowy telefonicznej, gromadzone są wyłącznie w celu realizacji spraw, których dotyczą. Dane mogą być przekazane innym jednostkom organizacyjnym Gminy Miasta Gdańska jeśli wymaga tego przedmiot sprawy. Okres ich przechowywania uzależniony jest od charakteru sprawy i wynosi zazwyczaj 5 lat. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do dostępu do przekazanych danych, ich sprostowania, usunięcia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także przenoszenia danych. Realizacją wspomnianych praw, jak i udzielaniem szczegółowych informacji, zajmuje się Inspektor Ochrony Danych Osobowych, z którym należy kontaktować w siedzibie Administratora Danych Osobowych, poprzez pocztę elektroniczną o adresie iodo@nieruchomoscigda.pl lub formularz dostępny na stronie https://www.nieruchomoscigda.pl/dane-osobowe. Osoba, której dane dotyczą, może również wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Nasze serwisy internetowe wykorzystują pliki cookies, aby spełniać lepiej Państwa oczekiwania. Zapisywanie plików cookies można zablokować zmieniając ustawienia przeglądarki. Szczegółowe informacje dotyczące cookies »

zamknij