Gdańskie Nieruchomości

Wiadomości

Gdańskie Otwarte Pracownie przyznane

W dniu dzisiejszym ogłosiliśmy wyniki konkursu na Gdańskie Otwarte Pracownie, którego beneficjentami są lokalni artyści. Program Miasta Gdańska zakłada wynajem miejsca do prowadzenia pracy twórczej na preferencyjnych warunkach. Przyznanych zostało 5 lokali, które pełnić będą rolę pracowni artystycznych, a jednocześnie miejsc integracji i rozwoju kulturalnego dla lokalnych społeczności.

Zarządzenie Nr 820/20 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 19 czerwca 2020 r.

w sprawie zatwierdzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu wolnych prawnie i fizycznie lokali użytkowych przeznaczonych do oddania w najem w trybie pisemnego konkursu ofert – w drodze zbierania i wyboru ofert na rzecz podmiotów, które rozpoczęły działalność gospodarczą w okresie do 12, 24, 36 miesięcy poprzedzających złożenie oferty

Konkurs na najem lokali użytkowych

Ogłoszone zostały kolejne lokale użytkowe przeznaczone na wynajem. Zapraszamy przedsiębiorców do zapoznania się z ogłoszeniem i składania ofert w konkursie.

Opowiedz nam o swoim biznesie!

Prowadzisz działalność gospodarczą w lokalu Miasta Gdańska, którym administrujemy lub dzierżawisz teren na swoją działalność? Opowiedz nam o tym czym się zajmujesz a my opowiemy o tym mieszkańcom na naszym profilu Facebooku.

Procedura otwarcia ofert w ramach prowadzonych zamówień publicznych

W związku z ogłoszonym w kraju stanem epidemii, a co za tym idzie zamknięciem Urzędów i Jednostek Miejskich dla interesantów, nie ma możliwości aby osoby zainteresowane, fizycznie uczestniczyły w otwarciu ofert w ramach prowadzonych przez nas postępowań. Zgodnie z decyzją Urzędu Zamówień Publicznych, podjętej na podstawie Ustawy Prawo Zamówień Publicznych art. 86 ust. 2, otwarcie ofert przebiegać może online.

Kolejne postępowania na remonty lokali mieszkalnych na uproszczonych zasadach

W związku z trwającym na terenie kraju stanem epidemii, niosącym za sobą negatywne skutki w przestrzeni gospodarczej, Gdańskie Nieruchomości wyszły naprzeciw przedsiębiorcom z branży budowlanej, z pomocą których realizują systematyczną modernizację zasobu mieszkaniowego Gminy Miasta Gdańska.

Wsparcie mieszkańców Gdańska w czasie epidemii

Przesunięcie terminu regulacji wysokości stawki czynszu, wydłużony okres obwiązywania umów najmu, czy przesunięcie terminu wypowiedzenia umowy to kolejne formy wsparcia mieszkańców Gdańska.

Kategorie

piksel

Gdańskie Nieruchomości z siedzibą w Gdańsku, ul. Partyzantów 74, jako Administrator Danych Osobowych informuje, że dane osobowe uzyskane w toku wymiany korespondencji lub rozmowy telefonicznej, gromadzone są wyłącznie w celu realizacji spraw, których dotyczą. Dane mogą być przekazane innym jednostkom organizacyjnym Gminy Miasta Gdańska jeśli wymaga tego przedmiot sprawy. Okres ich przechowywania uzależniony jest od charakteru sprawy i wynosi zazwyczaj 5 lat. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do dostępu do przekazanych danych, ich sprostowania, usunięcia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także przenoszenia danych. Realizacją wspomnianych praw, jak i udzielaniem szczegółowych informacji, zajmuje się Inspektor Ochrony Danych Osobowych, z którym należy kontaktować w siedzibie Administratora Danych Osobowych, poprzez pocztę elektroniczną o adresie iodo@nieruchomoscigda.pl lub formularz dostępny na stronie https://www.nieruchomoscigda.pl/dane-osobowe. Osoba, której dane dotyczą, może również wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Nasze serwisy internetowe wykorzystują pliki cookies, aby spełniać lepiej Państwa oczekiwania. Zapisywanie plików cookies można zablokować zmieniając ustawienia przeglądarki. Szczegółowe informacje dotyczące cookies »

zamknij