Gdańskie Nieruchomości

Wiadomości

Wynik naboru

Informacja o wyniku naboru na stanowiska ds. kancelaryjnych.

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru wybrani zostali:

  • Pan Dariusz Dębicki zam. Gdańsk
  • Pani Aleksandra Gańska zam. Gdańsk
  • Pani Aleksandra Rola zam. Gdańsk
  • Pani Katarzyna Religa zam. Gdańsk
  • Pani Beata Tworek zam. Gdańsk

Kandydaci spełnili wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze na  wyżej wymienione stanowisko, oraz wykazali się największą wiedzą merytoryczną w zakresie obejmowanego stanowiska, co stwierdzono w wyniku przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej.

piksel

Gdańskie Nieruchomości z siedzibą w Gdańsku, ul. Partyzantów 74, jako Administrator Danych Osobowych informuje, że dane osobowe uzyskane w toku wymiany korespondencji lub rozmowy telefonicznej, gromadzone są wyłącznie w celu realizacji spraw, których dotyczą. Dane mogą być przekazane innym jednostkom organizacyjnym Gminy Miasta Gdańska jeśli wymaga tego przedmiot sprawy. Okres ich przechowywania uzależniony jest od charakteru sprawy i wynosi zazwyczaj 5 lat. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do dostępu do przekazanych danych, ich sprostowania, usunięcia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także przenoszenia danych. Realizacją wspomnianych praw, jak i udzielaniem szczegółowych informacji, zajmuje się Inspektor Ochrony Danych Osobowych, z którym należy kontaktować w siedzibie Administratora Danych Osobowych, poprzez pocztę elektroniczną o adresie iodo@nieruchomoscigda.pl lub formularz dostępny na stronie https://www.nieruchomoscigda.pl/dane-osobowe. Osoba, której dane dotyczą, może również wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Nasze serwisy internetowe wykorzystują pliki cookies, aby spełniać lepiej Państwa oczekiwania. Zapisywanie plików cookies można zablokować zmieniając ustawienia przeglądarki. Szczegółowe informacje dotyczące cookies »

zamknij