Gdańskie Nieruchomości

Wiadomości

Wynik naboru

Informacja o wyniku naboru na stanowisko ds. nieruchomości.

Wynik naboru

Informacja o wyniku naboru na stanowisko Administratora.

Wynik naboru

Informacja o wyniku naboru na stanowisko ds. utrzymania technicznego.

Wynik naboru

Informacja o wyniku naboru na stanowisko Główny Specjalista ds. sprawozdawczości i rozliczeń.

Wynik naboru

Informacja o wyniku naboru na stanowiska ds. kancelaryjnych.

Wynik naboru

Informacja o wyniku naboru na stanowisko ds. przygotowania inwestycji.

Wynik naboru

Informacja o wyniku naboru na stanowiska inspektora nadzoru.

Wynik naboru

Informacja o wyniku naboru na stanowisko Zastępcy Kierownika Działu Technicznego.

Odczyt wodomierzy 2023 r.

Szanowni Państwo,
przypominamy o konieczności samodzielnego odczytu stanu wodomierza na dzień 31.12.2023 r.
Można to zrobić w dogodny dla siebie sposób.

Gdański program restrukturyzacji należności przedłużony o kolejny rok.

Cieszący się niesłabnącym zainteresowaniem program restrukturyzacji należności czynszowych, dzięki któremu już niemal 330 rodzin rozwiązało problem zadłużenia, 25 maja 2023 r, podczas sesji Rady Miasta Gdańska przedłużony został o kolejny rok. Możliwość umorzenia nawet 60% należności, urealnienie stanu nieściągalnych już zadłużeń, uniknięcie kosztów nieskutecznych egzekucji oraz aktywizacja uczestników programu w bieżącym regulowaniu należności czynszowych to główne korzyści realizowanego od 2020 r. programu.

Kategorie

piksel

Gdańskie Nieruchomości z siedzibą w Gdańsku, ul. Partyzantów 74, jako Administrator Danych Osobowych informuje, że dane osobowe uzyskane w toku wymiany korespondencji lub rozmowy telefonicznej, gromadzone są wyłącznie w celu realizacji spraw, których dotyczą. Dane mogą być przekazane innym jednostkom organizacyjnym Gminy Miasta Gdańska jeśli wymaga tego przedmiot sprawy. Okres ich przechowywania uzależniony jest od charakteru sprawy i wynosi zazwyczaj 5 lat. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do dostępu do przekazanych danych, ich sprostowania, usunięcia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także przenoszenia danych. Realizacją wspomnianych praw, jak i udzielaniem szczegółowych informacji, zajmuje się Inspektor Ochrony Danych Osobowych, z którym należy kontaktować w siedzibie Administratora Danych Osobowych, poprzez pocztę elektroniczną o adresie iodo@nieruchomoscigda.pl lub formularz dostępny na stronie https://www.nieruchomoscigda.pl/dane-osobowe. Osoba, której dane dotyczą, może również wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Nasze serwisy internetowe wykorzystują pliki cookies, aby spełniać lepiej Państwa oczekiwania. Zapisywanie plików cookies można zablokować zmieniając ustawienia przeglądarki. Szczegółowe informacje dotyczące cookies »

zamknij