Gdańskie Nieruchomości

Wiadomości

Wynik naboru

Informacja o wyniku naboru na stanowisko ds. nadzoru właścicielskiego.

Wynik naboru

Informacja o wyniku naboru na stanowisko ds. budżetu.

Wynik naboru

Informacja o wyniku naboru na stanowiska Administratora.

Rzemieślnicy i artyści ze wsparciem miasta

Dzięki zmianie w Uchwale w sprawie zasad gospodarowania zasobem komunalnych lokali użytkowych, artyści tworzący w Gdańskich Otwartych Pracowniach, których umowa najmu dobiega końca, liczyć mogą na pierwszeństwo w dalszym wynajęciu lokalu i kontynuację działań artystycznych w dotychczasowym miejscu. Przyjęta w Uchwale zmiana zakłada również, że rzemieślnicy wynajmujący miejskie lokale użytkowe otrzymać mogą obniżkę czynszu, w ramach wsparcia historycznie związanych z Gdańskiem, zanikających już umiejętności i zawodów.

Nowe przestrzenie artystyczne w mieście - kolejne Gdańskie Otwarte Pracownie przyznane.

Dzięki Programowi Miasta Gdańska, który realizujemy, lokalni artyści ubiegać się mogą o wynajem miejsca do prowadzenia pracy twórczej na preferencyjnych warunkach. W tym roku dwa kolejne lokale użytkowe przyznane w ramach programu mają już nowych najemców, którzy stworzą w nich miejsca integracji i rozwoju kulturalnego dla lokalnych społeczności.

Wynik naboru

Informacja o wyniku naboru na stanowisko ds. monitorowania należności.

Wynik naboru

Informacja o wyniku naboru na stanowisko ds. opłat.

Wynik naboru

Informacja o wyniku naboru na stanowisko ds. funduszy.

Wynik naboru

Informacja o wyniku naboru na stanowisko ds. inwestycji.

Wynik naboru

Informacja o wyniku naboru na stanowisko ds. komunikacji i informacji.

Wynik naboru

Informacja o wyniku naboru na stanowisko ds. nadzoru właścicielskiego .

Wynik naboru

Informacja o wyniku naboru na stanowisko ds. zamówień publicznych.

Wynik naboru

Informacja o wyniku naboru na stanowisko ds. kadr.

Wynik naboru

Informacja o wyniku naboru na stanowisko ds. rozliczeń finansowych projektów.

Gdańskie Nieruchomości i Państwowe Szkoły Budownictwa w Gdańsku zawarły porozumienie o współpracy.

Państwowe Szkoły Budownictwa im. prof. Mariana Osińskiego w Gdańsku i Gdańskie Nieruchomości zawarły porozumienie o współpracy. Młodzież kształcąca się w kierunkach związanych z branżą budowlaną i instalatorską zyska możliwość zdobycia praktyk zawodowych, zapoznania się z działalnością miejskiej jednostki, a w przyszłości także szansę na zatrudnienie.

Oświadczenie w sprawie realizacji wyroku eksmisji Franciszkańskiego Ruchu Ekologicznego, Charytatywnego i Historycznego

W związku z wyrokiem sądu nakazującym Stowarzyszeniu Franciszkańskiego Ruchu Ekologicznego, Charytatywnego i Historycznego wydanie nieruchomości właścicielowi, w dniu wczorajszym komornik w asyście policji prowadził na miejscu czynności związane z odzyskaniem nieruchomości. Wcześniejsze wielokrotne próby polubownego odzyskania nieruchomości nie przyniosły efektów. Po kilkugodzinnych negocjacjach z udziałem Policji, komornik wpuszczony został na teren, dokonał oględzin części nieruchomości i zdecydował o przerwaniu czynności.

Termomodernizacje budynków komunalnych.

Aż 26 miejskich budynków przejdzie kompleksowe remonty w ramach projektu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT). Przedsięwzięcie realizowane jest przy dofinansowaniu ze środków unijnych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego w wysokości 20 mln zł. Planowane zakończenie remontów to koniec 2023 roku.

Kategorie

piksel

Gdańskie Nieruchomości z siedzibą w Gdańsku, ul. Partyzantów 74, jako Administrator Danych Osobowych informuje, że dane osobowe uzyskane w toku wymiany korespondencji lub rozmowy telefonicznej, gromadzone są wyłącznie w celu realizacji spraw, których dotyczą. Dane mogą być przekazane innym jednostkom organizacyjnym Gminy Miasta Gdańska jeśli wymaga tego przedmiot sprawy. Okres ich przechowywania uzależniony jest od charakteru sprawy i wynosi zazwyczaj 5 lat. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do dostępu do przekazanych danych, ich sprostowania, usunięcia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także przenoszenia danych. Realizacją wspomnianych praw, jak i udzielaniem szczegółowych informacji, zajmuje się Inspektor Ochrony Danych Osobowych, z którym należy kontaktować w siedzibie Administratora Danych Osobowych, poprzez pocztę elektroniczną o adresie iodo@nieruchomoscigda.pl lub formularz dostępny na stronie https://www.nieruchomoscigda.pl/dane-osobowe. Osoba, której dane dotyczą, może również wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Nasze serwisy internetowe wykorzystują pliki cookies, aby spełniać lepiej Państwa oczekiwania. Zapisywanie plików cookies można zablokować zmieniając ustawienia przeglądarki. Szczegółowe informacje dotyczące cookies »

zamknij