Gdańskie Nieruchomości

Wiadomości

Informacja prasowa

Oświadczenie po konferencji prasowej Posła Płażyńskiego z dnia 10.09.2021 r.

Wszelkie czynności Gdańskich Nieruchomości, zainicjowane zostały przez wewnętrzne działania kontrolne w 2018 r., kiedy to zlecony został audyt, którego celem było sprawdzenie funkcjonowania Działu Utrzymania Technicznego i Remontów, o czym informowaliśmy szczegółowo podczas konferencji 8.03.2019 r.

Poseł Płażyński wciąż posługuje się fragmentami korespondencji i dokumentów, wynikających z wewnętrznych działań kontrolnych. W odróżnieniu od Pana posła, Gdańskie Nieruchomości wykorzystują je do wdrażania działań naprawczych/usprawniających, a nie organizowania konferencji prasowych. Zachowanie Pana Posła traktujemy jednoznacznie, jako próbę wpisania się w działania podejmowane przez Gdańskie Nieruchomości i przypisania sobie ich efektów. Dziękujemy za zainteresowanie Pana Posła, jednak z przykrością stwierdzamy, że wynika ono być może z chęci zbijania kapitału politycznego, co w żaden sposób nie przyczynia się do wsparcia mieszkańców Gdańska. Być może jest to jedynie poszukiwanie rozgłosu.

Znamienne w sprawie jest to, że w okresie ostatnich dwóch lat Pan Poseł odbył dziesiątki lub setki konferencji prasowych, aczkolwiek nigdy nie zadał sobie trudu merytorycznej rozmowy, czy chociażby krótkiego spotkania. Jeżeli zadamy sobie pytanie, czy Pan Poseł może być pomocny w podnoszeniu jakości życia mieszkańców Gdańska, to odpowiadamy TAK JAK NAJBARDZIEJ. Szczegóły oczekiwań gdańszczan wobec Pana Posła, dotyczące działań w obszarze mieszkaniowym, zostaną przez nas zaprezentowane w najbliższym czasie. 

piksel

Gdańskie Nieruchomości z siedzibą w Gdańsku, ul. Partyzantów 74, jako Administrator Danych Osobowych informuje, że dane osobowe uzyskane w toku wymiany korespondencji lub rozmowy telefonicznej, gromadzone są wyłącznie w celu realizacji spraw, których dotyczą. Dane mogą być przekazane innym jednostkom organizacyjnym Gminy Miasta Gdańska jeśli wymaga tego przedmiot sprawy. Okres ich przechowywania uzależniony jest od charakteru sprawy i wynosi zazwyczaj 5 lat. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do dostępu do przekazanych danych, ich sprostowania, usunięcia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także przenoszenia danych. Realizacją wspomnianych praw, jak i udzielaniem szczegółowych informacji, zajmuje się Inspektor Ochrony Danych Osobowych, z którym należy kontaktować w siedzibie Administratora Danych Osobowych, poprzez pocztę elektroniczną o adresie iodo@nieruchomoscigda.pl lub formularz dostępny na stronie https://www.nieruchomoscigda.pl/dane-osobowe. Osoba, której dane dotyczą, może również wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Nasze serwisy internetowe wykorzystują pliki cookies, aby spełniać lepiej Państwa oczekiwania. Zapisywanie plików cookies można zablokować zmieniając ustawienia przeglądarki. Szczegółowe informacje dotyczące cookies »

zamknij