Gdańskie Nieruchomości

Archiwum wiadomości

OFERTA PRACY

DYREKTOR GDAŃSKIEGO ZARZĄDU NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH – Z.B.
w Gdańsku ul. Partyzantów 74
Ogłasza nabór na stanowisko Specjalisty ds. dokumentacji technicznej
w Dziale Przygotowania Modernizacji i Remontów

OFERTA PRACY

DYREKTOR GDAŃSKIEGO ZARZĄDU NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH – Z.B.
w Gdańsku ul. Partyzantów 74
Ogłasza nabór na stanowisko Inspektora nadzoru .

Lista kandydatów

Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych - Zakład Budżetowy
ogłasza listę kandydatów spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu na stanowisko Radcy Prawnego:

Lista kandydatów

Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych – Zakład Budżetowy Ogłasza listę kandydatów spełniających wymogi formalne na stanowisko - Specjalisty ds. planowania w Dziale Przygotowania Modernizacji i Remontów

Oferta pracy

DYREKTOR GDAŃSKIEGO ZARZĄDU NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH
w Gdańsku ul. Partyzantów 74
Ogłasza nabór na stanowisko Administratora

Przetarg na najem lokali użytkowych

PREZYDENT MIASTA GDAŃSKA
zaprasza do uczestnictwa w dniu 25 lipca 2006r. w przetargu publicznym ograniczonym i nieograniczonym – ustnej licytacji stawki czynszu na najem niżej wymienionych lokali użytkowych stanowiących mienie komunalne

Oferta pracy

DYREKTOR GDAŃSKIEGO ZARZĄDU NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH
w Gdańsku ul. Partyzantów 74
Ogłasza nabór na stanowisko Referenta ds. kosztów w Dziale Kosztów i Rozrachunków

Informacja dla dłużników

Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych Zakład Budżetowy informuje, że w celu ułatwienia dłużnikom -będącym w trudnej sytuacji materialnej i życiowej- spłaty zaległych należności z tytułu użytkowania lokali mieszkalnych umożliwia się regulowanie zaległości w formie umów cywilno-prawnych.

OFERTA PRACY

DYREKTOR GDAŃSKIEGO ZARZĄDU NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH
w Gdańsku ul. Partyzantów 74
Ogłasza nabór na stanowisko Specjalisty ds. dokumentacji technicznej w Dziale Przygotowania Modernizacji i Remontów

OFERTA PRACY

DYREKTOR GDAŃSKIEGO ZARZĄDU NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH
w Gdańsku ul. Partyzantów 74
Ogłasza nabór na stanowisko Specjalisty ds. planowania w Dziale Przygotowania Modernizacji i Remontów

Wynik naboru

INFORMACJA O WYNIKU NABORU
na stanowisko - Specjalisty ds. informatyki

Lista kandydatów

Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych - Zakład Budżetowy
ogłasza listę kandydatów spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu na stanowisko Referenta ds. eksploatacji

OFERTA PRACY

DYREKTOR GDAŃSKIEGO ZARZĄDU NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH
w Gdańsku ul. Partyzantów 74
Ogłasza nabór na stanowisko Inspektora ds. sanitarnych

Lista kandydatów

Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych Zakład Budżetowy
Ogłasza listę kandydatów spełniających wymagania formalne określone do pracy na stanowisko St. referenta ds. windykacji

Lista kandydatów

Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych Zakład Budżetowy

Ogłasza listę kandydatów spełniających wymagania formalne określone do pracy na stanowisko Administratora w Biurze Obsługi Mieszkańców

Przetarg na najem lokali użytkowych

PREZYDENT MIASTA GDAŃSKA
zaprasza do uczestnictwa w dniach 6, 7, 8 czerwca 2006r. w przetargu publicznym ograniczonym i nieograniczonym – ustnej licytacji stawki czynszu na najem niżej wymienionych lokali użytkowych stanowiących mienie komunalne

WYNIK NABORU

Na stanowisko St. Ref. ds. zamiany mieszkań

OFERTA PRACY

DYREKTOR GDAŃSKIEGO ZARZĄDU NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH
w Gdańsku ul. Partyzantów 74
Ogłasza nabór na stanowisko Referenta ds. eksploatacji

Przetarg na najem lokali użytkowych

PREZYDENT MIASTA GDAŃSKA
zaprasza do uczestnictwa w dniach 6, 7, 8 czerwca 2006r. w przetargu publicznym ograniczonym i nieograniczonym – ustnej licytacji stawki czynszu na najem niżej wymienionych lokali użytkowych stanowiących mienie komunalne

Kategorie

piksel

Gdańskie Nieruchomości z siedzibą w Gdańsku, ul. Partyzantów 74, jako Administrator Danych Osobowych informuje, że dane osobowe uzyskane w toku wymiany korespondencji lub rozmowy telefonicznej, gromadzone są wyłącznie w celu realizacji spraw, których dotyczą. Dane mogą być przekazane innym jednostkom organizacyjnym Gminy Miasta Gdańska jeśli wymaga tego przedmiot sprawy. Okres ich przechowywania uzależniony jest od charakteru sprawy i wynosi zazwyczaj 5 lat. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do dostępu do przekazanych danych, ich sprostowania, usunięcia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także przenoszenia danych. Realizacją wspomnianych praw, jak i udzielaniem szczegółowych informacji, zajmuje się Inspektor Ochrony Danych Osobowych, z którym należy kontaktować w siedzibie Administratora Danych Osobowych, poprzez pocztę elektroniczną o adresie iodo@nieruchomoscigda.pl lub formularz dostępny na stronie https://www.nieruchomoscigda.pl/dane-osobowe. Osoba, której dane dotyczą, może również wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Nasze serwisy internetowe wykorzystują pliki cookies, aby spełniać lepiej Państwa oczekiwania. Zapisywanie plików cookies można zablokować zmieniając ustawienia przeglądarki. Szczegółowe informacje dotyczące cookies »

zamknij