Gdańskie Nieruchomości

Archiwum wiadomości

OFERTA PRACY

DYREKTOR GDAŃSKIEGO ZARZĄDU NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH
w Gdańsku ul. Partyzantów 74
Ogłasza nabór na stanowisko St. referent ds. windykacji w Biurze Obsługi Mieszkańców

Lista kandydatów

Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych Zakład Budżetowy
Ogłasza listę kandydatów spełniających wymagania formalne określone do pracy na stanowisko Referenta ds. windykacji

Przetarg na najem lokali użytkowych

PREZYDENT MIASTA GDAŃSKA
zaprasza do uczestnictwa w dniach 6, 7, 8 czerwca 2006r. w przetargu publicznym ograniczonym i nieograniczonym – ustnej licytacji stawki czynszu na najem niżej wymienionych lokali użytkowych stanowiących mienie komunalne

OFERTA PRACY

DYREKTOR GDAŃSKIEGO ZARZĄDU NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH
w Gdańsku ul. Partyzantów 74

Ogłasza nabór na stanowisko Specjalisty ds. informatyki
w Dziale Komunalnych Nieruchomości Lokalowych

OFERTA PRACY

DYREKTOR GDAŃSKIEGO ZARZĄDU NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH
w Gdańsku ul. Partyzantów 74

Ogłasza nabór na stanowisko Specjalisty ds. informatyki
w Dziale Komunalnych Nieruchomości Lokalowych

Wynik naboru

GDAŃSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH –ZB

Informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko Specjalisty ds. dokumentacji technicznej został wybrany

OFERTA PRACY

DYREKTOR GDAŃSKIEGO ZARZĄDU NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH
w Gdańsku ul. Partyzantów 74
Ogłasza nabór na stanowisko Specjalisty ds. analiz ekonomicznych oraz pozyskiwania funduszy unijnych w Dziale Ekonomicznym

Lista kandydatów

Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych Zakład Budżetowy

Informuje, że wymagania formalne określone do pracy na stanowisko Specjalisty ds. informatyki spełnia

Lista kandydatów

Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych Zakład Budżetowy

Informuje, że wymagania formalne określone do pracy na stanowisko St. referenta ds. zamiany mieszkań spełniają

Lista kandydatów

Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych Zakład Budżetowy
Informuje, że wymagania formalne określone do pracy na stanowisko Specjalisty ds. zamiany mieszkań spełnia

Oferta pracy

DYREKTOR GDAŃSKIEGO ZARZĄDU NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH
w Gdańsku ul. Partyzantów 74
Ogłasza nabór na stanowisko Administratora w Biurze Obsługi Mieszkańców

Cennik dla dłużników

Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych Zakład Budżetowy informuje,
że w celu ułatwienia dłużnikom będącym w trudnej sytuacji materialnej i życiowej, spłaty zaległych należności z tytułu użytkowania lokali mieszkalnych umożliwia się regulowanie zaległości w formie świadczeń rzeczowych.

OGŁOSZENIE

Wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu byłych najemców lokali komunalnych, którzy wykupili mieszkania od Gminy

Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych Z.B.

uruchamia w siedzibie przy ulicy Dyrekcyjnej 6, w budynku Biura Zamiany Mieszkań i Biura Obsługi Lokali Użytkowych

Społeczny Punkt Informacyjny.

Przetarg na najem lokali użytkowych

PREZYDENT MIASTA GDAŃSKA
zaprasza do uczestnictwa w dniach 09, 10, 11 maja 2006r. w przetargu publicznym nieograniczonym – ustnej licytacji stawki czynszu na najem niżej wymienionych lokali użytkowych stanowiących mienie komunalne

OFERTA PRACY

DYREKTOR GDAŃSKIEGO ZARZĄDU NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH
w Gdańsku ul. Partyzantów 74
Ogłasza nabór na stanowisko Referent ds. windykacji
w Biurze Obsługi Mieszkańców

WYNIK NABORU

GDAŃSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH ZB
Informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko St. referenta ds. windykacji w Dziale Windykacji został wybrany

Lista kandydatów

Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych Zakład Budżetowy

Ogłasza listę kandydatów spełniających wymagania formalne określone do pracy na stanowisko specjalisty ds. dokumentacji technicznej

OFERTA PRACY

DYREKTOR GDAŃSKIEGO ZARZĄDU NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH
w Gdańsku ul. Partyzantów 74
Ogłasza nabór na stanowisko Specjalisty ds. informatyki w Dziale Komunalnych Nieruchomości Lokalowych

OFERTA PRACY

DYREKTOR GDAŃSKIEGO ZARZĄDU NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH
w Gdańsku ul. Partyzantów 74
Ogłasza nabór na stanowisko St. referenta ds. zamiany mieszkań w wymiarze 05, etatu
w Dziale Komunalnych Nieruchomościami Lokalowych

OFERTA PRACY

DYREKTOR GDAŃSKIEGO ZARZĄDU NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH
w Gdańsku ul. Partyzantów 74
Ogłasza nabór na stanowisko Specjalisty ds. zamiany mieszkań
w Dziale Komunalnych Nieruchomości Lokalowych

PRZETARG: Sprzedaż samochodu

GDAŃSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH
Zakład Budżetowy
80-254 Gdańsk, ul. Partyzantów 74

ogłasza przetarg nieograniczony na sprzedaż samochodu ciężarowo uniwersalnego marki Żuk A 06

OFERTA PRACY

DYREKTOR GDAŃSKIEGO ZARZĄDU NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH
w Gdańsku ul. Partyzantów 74

Ogłasza nabór na stanowisko St. referenta ds. windykacji w Dziale Windykacji

Kategorie

piksel

Gdańskie Nieruchomości z siedzibą w Gdańsku, ul. Partyzantów 74, jako Administrator Danych Osobowych informuje, że dane osobowe uzyskane w toku wymiany korespondencji lub rozmowy telefonicznej, gromadzone są wyłącznie w celu realizacji spraw, których dotyczą. Dane mogą być przekazane innym jednostkom organizacyjnym Gminy Miasta Gdańska jeśli wymaga tego przedmiot sprawy. Okres ich przechowywania uzależniony jest od charakteru sprawy i wynosi zazwyczaj 5 lat. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do dostępu do przekazanych danych, ich sprostowania, usunięcia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także przenoszenia danych. Realizacją wspomnianych praw, jak i udzielaniem szczegółowych informacji, zajmuje się Inspektor Ochrony Danych Osobowych, z którym należy kontaktować w siedzibie Administratora Danych Osobowych, poprzez pocztę elektroniczną o adresie iodo@nieruchomoscigda.pl lub formularz dostępny na stronie https://www.nieruchomoscigda.pl/dane-osobowe. Osoba, której dane dotyczą, może również wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Nasze serwisy internetowe wykorzystują pliki cookies, aby spełniać lepiej Państwa oczekiwania. Zapisywanie plików cookies można zablokować zmieniając ustawienia przeglądarki. Szczegółowe informacje dotyczące cookies »

zamknij